Category: Demografia

Demografia 2017

Liczba stałych mieszkańców Ziemnic na dzień 31 grudnia 2017 wynosi – 567 osób. Mężczyźni ( M) Kobiety (K) M + K Wiek Liczba Wiek Liczba Liczba Dzieci do 6 lat 20 Wiek przedszkolny 16...

Demografia 2016

Liczba stałych mieszkańców Ziemnic na dzień 31 grudnia 2016 wynosi – 562 osób. Mężczyźni ( M) Kobiety (K) M + K Wiek Liczba Wiek Liczba Liczba Dzieci do 6 lat 17 Wiek przedszkolny 17...

Demografia 2015

Liczba stałych mieszkańców Ziemnic na dzień 31 stycznia 2015 wynosi – 532 osób.   Mężczyźni ( M) Kobiety (K) M + K Wiek Liczba Wiek Liczba Liczba Dzieci do 6 lat 13 Wiek przedszkolny...

Demografia 2012

Liczba mieszkańców Ziemnic, stan na 31 grudnia 2012: ogółem 482 mieszkańców, w tym: kobiety – 230, mężczyźni – 252, dzieci w wieku do 6 lat, ogółem 32, w tym: dziewczynki – 16, chłopcy –...

Demografia 2011

Liczba mieszkańców Ziemnic, stan na 31 grudnia 2011: ogółem 450 mieszkańców, w tym: kobiety – 211, mężczyźni – 239, dzieci w wieku do 6 lat, ogółem 37, w tym: dziewczynki – 16, chłopcy –...

Demografia 2010

Statystyka na dzień 31 grudnia 2010 – 439 mieszkańców Ogółem: Kobiety – 206 Mężczyźni – 233 Dorośli – 352 osoby, w tym kobiety – 170; mężczyźni – 182. Dzieci – 87 osób, w tym...

Demografia Ziemnic 2009

31 Grudzień 2009: ogółem 427 mieszkańców, w tym: kobiety – 198, mężczyźni – 229, dorośli – 338 osób,  w tym: kobiety – 165,  mężczyźni – 173, dzieci – 89, w tym: dziewczynki – 33,...

Demografia 2008

Statystyka na dzień 31 Grudzień 2008 – 402 mieszkańców Ogółem: Kobiety – 184 Mężczyźni – 218 Dorośli – 309 osób, w tym kobiety – 144; mężczyźni – 165 Dzieci – 93 osoby, w tym...

Demografia 2007

Statystyka na dzień 31 Grudzień 2007 – 358 mieszkańców Ogółem: Kobiety – 160 Mężczyźni – 198 Dorośli – 282 osóby, w tym kobiety – 133; mężczyźni – 149 Dzieci – 76 osoby, w tym...