Demografia 2017

Liczba stałych mieszkańców Ziemnic na dzień 31 grudnia 2017 wynosi – 567 osób.

Mężczyźni ( M) Kobiety (K) M + K
Wiek Liczba Wiek Liczba Liczba
Dzieci do 6 lat 20 Wiek przedszkolny 16 36
Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat 38 Szkoły ponad gimnazjalne 37 75
Osoby dorosłe w wieku produkcyjnym 208 Osoby dorosłe w wieku produkcyjnym 169 377
Osoby w wieku emerytalnym 28 Osoby w wieku emerytalnym 51 79
Ogółem (M) 294 Ogółem (K) 273 567

Liczba mieszkańców Ziemnic uprawnionych do głosowania – 456 osób

Łącznie stałych mieszkańców Ziemnic M + K – 567

Dzieci urodzone w 2017 : 8 ; chłopcy: 3 , dziewczynki: 5

W 2017 roku zmarło pięciu mieszkańców Ziemnic: 3 kobiety i 2 mężczyzn

Demografia 2016

Liczba stałych mieszkańców Ziemnic na dzień 31 grudnia 2016 wynosi – 562 osób.

Mężczyźni ( M) Kobiety (K) M + K
Wiek Liczba Wiek Liczba Liczba
Dzieci do 6 lat 17 Wiek przedszkolny 17 34
Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat 36 Szkoły ponad gimnazjalne 33 69
Osoby dorosłe w wieku produkcyjnym 218 Osoby dorosłe w wieku produkcyjnym 196 414
Osoby w wieku emerytalnym 16 Osoby w wieku emerytalnym 29 45
Ogółem (M) 287 Ogółem (K) 275 562

Liczba mieszkańców Ziemnic uprawnionych do głosowania – 459 osób

Łącznie stałych mieszkańców Ziemnic M + K – 562

Dzieci urodzone w 2016 – 7 . chłopcy 3 , dziewczynki – 4

W 2016 roku zmarł jeden mieszkaniec Ziemnic

Demografia 2015

Liczba stałych mieszkańców Ziemnic na dzień 31 stycznia 2015 wynosi – 532 osób.

 

Mężczyźni ( M) Kobiety (K) M + K
Wiek Liczba Wiek Liczba Liczba
Dzieci do 6 lat 13 Wiek przedszkolny 12 25
Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat 36 Szkoły ponad gimnazjalne 32 68
Osoby dorosłe w wieku produkcyjnym 207 Osoby dorosłe w wieku produkcyjnym 191 398
Osoby w wieku emerytalnym 19 Osoby w wieku emerytalnym 22 41
Ogółem (M) 275 Ogółem (K) 257 532

 

Liczba mieszkańców Ziemnic uprawnionych do głosowania – 439 osób

Łącznie stałych mieszkańców Ziemnic M + K – 532

Dzieci urodzone w 2015 – 1 . chłopcy 1 , dziewczynki –

W 2015 roku zmarł jeden mieszkaniec Ziemnic

Demografia 2012

Liczba mieszkańców Ziemnic, stan na 31 grudnia 2012:

 • ogółem 482 mieszkańców, w tym: kobiety – 230, mężczyźni – 252,
 • dzieci w wieku do 6 lat, ogółem 32, w tym:
  • dziewczynki – 16,
  • chłopcy – 16,
 • dzieci i młodzież  w wieku 7-18 lat, ogółem 61,  w tym:
  • dziewczynki – 25,
  • chłopcy – 36,
 • dorośli w wieku emerytalnym, ogółem 34, w tym:
  • kobiety – 29,
  • mężczyźni – 5,
 • dzieci urodzone w 2012 r, ogółem 0,
 • zgony w 2012. ogółem 1 osoba, w tym 1 kobieta.

Demografia 2011

Liczba mieszkańców Ziemnic, stan na 31 grudnia 2011:

 • ogółem 450 mieszkańców, w tym: kobiety – 211, mężczyźni – 239,
 • dzieci w wieku do 6 lat, ogółem 37, w tym:
  • dziewczynki – 16,
  • chłopcy – 21,
 • dzieci i młodzież  w wieku 7-18 lat, ogółem 58,  w tym:
  • dziewczynki – 23,
  • chłopcy – 35,
 • dorośli w wieku emerytalnym, ogółem 25, w tym:
  • kobiety – 21,
  • mężczyźni – 4,
 • dzieci urodzone w 2011 r, ogółem 4, w tym 4 chłopców,
 • zgony w 2011. ogółem 1 osoba, w tym 1 mężczyzna.

Demografia 2010

Statystyka na dzień 31 grudnia 2010 – 439 mieszkańców

Ogółem:
Kobiety – 206
Mężczyźni – 233

Dorośli – 352 osoby, w tym kobiety – 170; mężczyźni – 182.
Dzieci – 87 osób, w tym dziewczynki – 36; chłopcy – 51.
Dorośli w wieku emerytalnym – 25 osób.
Dzieci urodzone w 2010 r. – 4 osoby, w tym dziewczynki – 3; chłopcy – 1
Zgony – 2 osoby, w tym 1 kobieta, 1 mężczyzna.

Demografia Ziemnic 2009

31 Grudzień 2009:

 • ogółem 427 mieszkańców, w tym: kobiety – 198, mężczyźni – 229,
 • dorośli – 338 osób,  w tym: kobiety – 165,  mężczyźni – 173,
 • dzieci – 89, w tym: dziewczynki – 33, chłopcy – 56,
 • dorośli w wieku emerytalnym – 25,
 • dzieci urodzone w 2009 r. – 8, w tym: dziewczynki – 5, chłopcy – 3,
 • zgony: 2 osoby, w tym: 1 kobieta i 1 mężczyzna.

W poprzednich latach dane demograficzne kształtowały się następująco: (więcej…)

Demografia 2008

Statystyka na dzień 31 Grudzień 2008 – 402 mieszkańców

Ogółem:
Kobiety – 184
Mężczyźni – 218

Dorośli – 309 osób, w tym kobiety – 144; mężczyźni – 165
Dzieci – 93 osoby, w tym dziewczynki – 40; chłopcy – 53
Dorośli w wieku emerytalnym – 17 osób, w tym kobiety – 3; mężczyźni – 14
Dzieci urodzone w 2008 r. 4 osoby, w tym dziewczynki – 1; chłopcy – 3

Demografia 2007

Statystyka na dzień 31 Grudzień 2007 – 358 mieszkańców

Ogółem:
Kobiety – 160
Mężczyźni – 198

Dorośli – 282 osóby, w tym kobiety – 133; mężczyźni – 149
Dzieci – 76 osoby, w tym dziewczynki – 27; chłopcy – 49

Należy przypomnieć, że liczba mieszkańców w roku 1995 wynosiła 107 osób.