Informacje gminne

Władze gminny Kunice w kadencji 2018-2023

Władze Gminy Kunice Zdzisław Tersa – Wójt Gminy Kunice Bożena Trawińska – Skarbnik Gminy Kunice Beata Taczyńska – Pietruś – Sekretarz Gminy Kunice Rada Gminy Kunice Krzysztof Błądziński – Kunice Marian Ciżewski – Jaśkowice Legnickie Tomasz Czubak – Pątnów Legnicki Zbigniew Fedoruś – Szczytniki Male –Spalona Jerzy Gąska – Golanka Górna – Spalona Władysław Kucy …

Władze gminny Kunice w kadencji 2018-2023 Read More »

Niższe stawki za śmieci

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kunice nr XXIX/198/13  w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada obniżyła „podatek śmieciowy” dla rodzin wieloosobowych. Od lipca 2013 będą obowiązywać następujące miesięczne  stawki opłat za selektywne gospodarowanie odpadami komunalnymi: 12,50zł  – gospodarstwo  domowe  jednoosobowe (bez zmian), 25,00 zł – gospodarstwo domowe dwuosobowe (bez zmian), …

Niższe stawki za śmieci Read More »

Pojemniki na koszt gminy!!!

Na majowej sesji Rady Gminy Kunice radni podjęli Uchwałę na mocy, której gmina przejmuje na siebie obowiązek wyposażenia wszystkich zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych. Zamówione w deklaracjach „śmieciowych” pojemniki zostaną dostarczone na każdą posesję do 30 czerwca 2013 r. przez firmę „van Gansewinkel” z siedzibą w Legnicy ul. Spokojna …

Pojemniki na koszt gminy!!! Read More »

Zagospodarowanie odpadów w Gminie Kunice

Odpady to nie tylko „śmieci”. To także szkło, papier, plastik, makulatura, odpady organiczne, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W znacznej liczbie odpady można przerobić albo ponownie wykorzystać. Po co wycinać kolejne piękne lasy, skoro z makulatury można wyprodukować nowy papier. Pamiętajmy że liczą się tu dobre chęci. Nikt nie może zrobić wszystkiego ale każdy z nas …

Zagospodarowanie odpadów w Gminie Kunice Read More »