Category: Informacje gminne

Niższe stawki za śmieci

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kunice nr XXIX/198/13  w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada obniżyła „podatek śmieciowy” dla rodzin wieloosobowych. Od lipca 2013 będą obowiązywać następujące miesięczne  stawki...

Obwieszczenie Wójta Gminy Kunice

Obwieszczenie Wójta Gminy Kunice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Nizinnej w Ziemnicach, obręb Grzybiany. Pełny tekst obwieszczenia jest dostępny jako dokument PDF  (pobierz).

Władze Gminy Kunice wybrane na kadencję 2010-2014

Wójt Gminy Kunice –                                                   Zdzisław Tersa  ( mieszkaniec Golanki Górnej) Sekretarz Gminy Kunice –                                            Ewa Bużdygan ( mieszkanka  Jaśkowic Legnickich) Skarbnik Gminy Kunice –                                             Bożena Trawińska ( mieszkanka Legnicy) Przewodnicząca Rady Gminy Kunice –                      ...