Zmiany sposobu odbioru odpadów komunalnych w gminie Kunice

Od 1 stycznia 2018 w gminie Kunice uległa zmianie procedura sposobu sortowania i odbioru odpadów komunalnych. Zasady zostały wyjaśnione w dokumencie z urzędu gminy Kunice.

Do pobrania:

Niższe stawki za śmieci

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kunice nr XXIX/198/13  w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada obniżyła „podatek śmieciowy” dla rodzin wieloosobowych. Od lipca 2013 będą obowiązywać następujące miesięczne  stawki opłat za selektywne gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 1. 12,50zł  – gospodarstwo  domowe  jednoosobowe (bez zmian),
 2. 25,00 zł – gospodarstwo domowe dwuosobowe (bez zmian),
 3. 37,50 zł – gospodarstwo domowe trzyosobowe (bez zmian),
 4. 50,00 zł – gospodarstwo domowe czteroosobowe (bez zmian),
 5. 55,00 zł – gospodarstwo domowe pięcioosobowe (poprzednio 62,50),
 6. 55,00 zł – gospodarstwo domowe sześcioosobowe (poprzednio 75,00),
 7. 55,00 zł – gospodarstwo domowe siedmioosobowe (poprzednio 87,50),
 8. 55,00 zł –gospodarstwo domowe  ośmioosobowe (poprzednio 100,00),
 9. 55,00 zł – gospodarstwo domowe  dziewięcioosobowe (poprzednio 112,50),
 10. 55,00zł – gospodarstwo domowe dziesięcioosobowe (poprzednio 125 ,00 zł),
 11. 55,00 zł – pozostałe  gospodarstwa domowe  bez względu na liczbę osób.
Opłat  dla gospodarstw domowych, które nieselektywnie gromadzą odpady komunalne pozostały bez zmian. Wielkość opłaty będzie iloczynem liczby osób w gospodarstwie domowym i stawki opłaty w wysokości 17,50 zł. Gospodarstwo domowe dziesięcioosobowe zapłaci miesięcznie 175 zł .
Radny Gminy Kunice
Andrzej Ostrowski

Pojemniki na koszt gminy!!!

Na majowej sesji Rady Gminy Kunice radni podjęli Uchwałę na mocy, której gmina przejmuje na siebie obowiązek wyposażenia wszystkich zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych.

Zamówione w deklaracjach „śmieciowych” pojemniki zostaną dostarczone na każdą posesję do 30 czerwca 2013 r. przez firmę „van Gansewinkel” z siedzibą w Legnicy ul. Spokojna 15.

Firma van Gansewinkel wygrała przetarg na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Kunice na okres od 1.07.2013 do 31.12.2014 r. za kwotę 200 tysięcy złotych. Szczegółowy harmonogram odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych będzie podany w osobnym komunikacie.

Zagospodarowanie odpadów w Gminie Kunice

Odpady to nie tylko „śmieci”. To także szkło, papier, plastik, makulatura, odpady organiczne, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W znacznej liczbie odpady można przerobić albo ponownie wykorzystać. Po co wycinać kolejne piękne lasy, skoro z makulatury można wyprodukować nowy papier. Pamiętajmy że liczą się tu dobre chęci. Nikt nie może zrobić wszystkiego ale każdy z nas może coś uczynić dla przyszłych pokoleń. Wiedza przyjdzie z czasem.

Jak to zorganizować w domu?

W domu możesz ograniczyć ilość koszy do czterech. Do jednego wrzucaj szkło, do drugiego papier, plastik i metal, do trzeciego bioodpady, a do czwartego pozostałe odpady nie dające się wysegregować. Po wypełnieniu koszy szkło wyrzuć do „dzwona” w pobliżu Twojego domu, resztę odpadów – do koszy rozmieszczonych na Twojej nieruchomości. Nie musisz kupować specjalnych koszy do domu, wystarczy stare pudełko, worek lub karton. Nie musisz także zbierać miesiącami starych gazet, makulatury czy szkła, żeby opłacało się je wywieźć do skupu oddalonego kilometry od domu. Pojemniki do segregacji są wokół Ciebie.

Pamiętaj przed wyrzuceniem:

– zgniataj czyste puszki, butelki, kartony
– czytaj oznaczenia na opakowaniach
– wyrzucaj butelki bez nakrętek

Zobacz także:

Obwieszczenie Wójta Gminy Kunice

Obwieszczenie Wójta Gminy Kunice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Nizinnej w Ziemnicach, obręb Grzybiany.

Pełny tekst obwieszczenia jest dostępny jako dokument PDF  (pobierz).

Władze Gminy Kunice wybrane na kadencję 2010-2014

Wójt Gminy Kunice –                                                   Zdzisław Tersa  ( mieszkaniec Golanki Górnej)
Sekretarz Gminy Kunice –                                            Ewa Bużdygan ( mieszkanka  Jaśkowic Legnickich)
Skarbnik Gminy Kunice –                                             Bożena Trawińska ( mieszkanka Legnicy)

Przewodnicząca Rady Gminy Kunice –                       Jolanta Szymonik-Urbańska  ( ze Szczytnik Nad Kaczawą)
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kunice –              Władysława Łogin  ( z Miłogostowic)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kunice –              Zbigniew Fedoruś  (ze Szczytnik Małych )

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej –                        Stanisław Rajca ( z Kunic)
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska –                             Andrzej Ostrowski ( z  Ziemnice)
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty
Kultury i Sportu                                                           Radosław Wroński ( z Bieniowic)

Radna Gminy Kunice –                                                  Krystyna  Tutczyn ( z Rosochatej)
Radna Gminy Kunice                                                    Elżbieta Stępień  (z Kunic)
Radna Gminy Kunice                                                    Grażyna Braniecka  ( z Piotrówka )
Radny Gminy Kunice                                                    Władysław Mielniczuk  (z Kunic)
Radny Gminy Kunice                                                    Maciej Mikulicz  ( z Kunic)
Radny Gminy Kunice                                                    Marian Ciżewski  ( z Jaśkowic Legnickich)
Radny Gminy Kunice                                                    Władysław Kucy ( z Grzybian)
Radny Gminy Kunice                                                    Tadeusz Krzyśków ( ze Spalonej)
Radny Gminy Kunice                                                    Bolesław Kijowski (z Pątnowa Legnickiego)

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Kunicach

Z dniem 1 lutego 2009 roku Urząd Gminy w Kunicach jest czynny:
-od poniedziałku do czwartku od godziny 7.00 do godziny 15.00
– w piątek od godziny 8.00 do godziny 16.00