Koncepcje zagospodarowania  działki przy świetlicy

Przykładowe inspiracje placu zabaw

OGŁOSZENIE

Sołtys Zygmunt Bystryk zaprasza mieszkańców wsi Ziemnice na konsultacje w sprawie wyboru koncepcji zagospodarowania działki nr 828/9 ( działka przy WOK Ziemnice ul. Ogrodowa 3 – świetlica).
Konsultacje odbędą się dnia 12.12.2023 ( wtorek ) o godzinie 19.00 w WOK Ziemnice ( Świetlica przy ul. Ogrodowej 3 )

Z poważaniem
Sołtys wsi Ziemnice
Zygmunt Bystryk

Fundusz sołecki na 2024 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Kunice

Budżet Gminy Kunice na 2023 r.

Odpowiedź na interpelację

Interpelacja składana przez radnego do Wójta Gminy Kunice

Kunice dnia 29.09.2022 r.

Radny Andrzej Ostrowski

w sprawie : Ograniczenia udostępniania świetlicy wiejskiej w Ziemnicach dla osób z poza gminy Kunice.

Uzasadnienie :

Budynek świetlicy w Ziemnicach był wykorzystywany na różnego rodzaju okazje około 9 razy w2022 r. Imprezy głównie „ osiemnastki „ organizowane przez osoby z poza gminy odbywały się z soboty na niedzielę . Kumulacja tych imprez była w okresie wakacyjnym. Imprezowicze dostarczyli okolicznym mieszkańcom wiele uciążliwych atrakcji : fajerwerki, burdy pijackie na ul. Ogrodowej oraz głośna muzyka do rana.

Świetlica wiejska w Ziemnicach wybudowana z dofinansowaniem z PROW miała z założenia służyć mieszkańcom Ziemnic i gminy Kunice. A obecnie są to głównie mieszkańcy Legnicy. Za bardzo niską opłatę za media i wypożyczenie mebli i naczyń intensywnie zużywane jest nasze gminne mienie.

Proszę o interwencję w tej sprawie.

Z poważaniem

Andrzej Ostrowski

Odpowiedź na interpelację

Interpelacja składana przez radnego do Wójta Gminy Kunice

Kunice dnia 29.09.2022 r.

Radny Andrzej Ostrowski

w sprawie : Ujęcia w budżecie na 2023 r dokończenia budowy nawierzchni drogowej ul. Szczęśliwej działka nr 416/10 , 417/9, 416/11, 417/9, 416/9 oraz budowy nawierzchni drogowej ul. Łąkowej – działka nr 519/1 i 519/2 obręb Grzybiany wieś Ziemnice.

Uzasadnienie :

Dokończenie budowy nawierzchni drogowej ul. Szczęśliwej było w planie inwestycji drogowych w roku 2021 . Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono Wykonawcę. Niestety zaoferowana kwota wykonania nawierzchni drogowej, przekraczała zaplanowany budżet na to zadanie o 40 tys. zł ( około 30% ) W tym czasie zarządzała gminą Pani Komisarz i nie podjęła decyzji o zwiększeniu kwoty na to zadanie .

Przy ul. Szczęśliwej do wykonania jest 95 mb głównej drogi o szerokości 5 m z kostki betonowej i około 170 mb tzw. „sięgaczy” o szerokości 3 m też z kostki betonowej. Projekt techniczny i pozwolenie na budowę obejmuje całość zadania.

O budowę nawierzchni drogowej na ul. Łąkowej mieszkańcy ubiegają się od co najmniej 10 lat.

W 2021 roku został wykonany drogowy projekt techniczny . Do wykonania jest 180 mb nawierzchni drogowej o szerokości 5 m. Przy ul. Łąkowej wszystkie działki są zabudowanie i zamieszkałe.

Proszę o ujęcie wykonanie tych dwóch małych inwestycji w budżecie na 2023 r.

Z poważaniem

Andrzej Ostrowski