Podatek bez tajemnic

Wielu z nas zastanawia się w jaki sposób obliczany jest podatek od nieruchomości czy podatek rolny, który co roku wpłacamy na konto gminy. Zacznijmy od podatku rolnego. Podstawą do obliczenia wysokości podatku rolnego (dla rolników) jest cena 1 kwintala (100 kg) żyta przyjętego z Komunikatu prezesa GUS a dotyczącego średniej ceny skupu żyta w trzech pierwszych kwartałach roku poprzedniego w całej Polsce (na rok 2010 34,10 zł). Rada Gminy na sesji uchwala obowiązującą cenę żyta do obliczenia podatku w gminie Kunice na dany rok. W roku 2010 jest to kwota 34,10 zł. Rada Gminy może uchwalić stawkę niższą lub równą stawce podanej przez GUS ale nie ma uprawnień do podniesienia tej stawki.
Obliczmy  przykładowo  podatek hipotetycznego rolnika X który posiada 7 hektarów przeliczeniowych gruntów rolnych .

(więcej…)