Statystyka na dzień 31 Grudzień 2007 – 358 mieszkańców

Ogółem:
Kobiety – 160
Mężczyźni – 198

Dorośli – 282 osóby, w tym kobiety – 133; mężczyźni – 149
Dzieci – 76 osoby, w tym dziewczynki – 27; chłopcy – 49

Należy przypomnieć, że liczba mieszkańców w roku 1995 wynosiła 107 osób.