Urząd Gminy w Kunicach czynny :

– poniedziałek , środa, czwartek w godzinach 7,00 do 15,00

– wtorek od godziny 7,00 do 16,00

-piątek od godziny 7,00 do 14,00

Gmina i służby gminne

Urząd gminy Kunice Tel. – 76 85 75 172 lub 76 85 75 482

Ośrodek Zdrowia w Kunicach Tel. – 76 85 75 326

GOK i S Kunice Tel. – 76 85 75 477

ZUK Kunice Tel. – 519 424 580

Urząd Pocztowy w Kunicach Gwarna 12 Tel. 76 85 00 378

Czynny :

Od poniedziałku do czwartku od godziny. 10,00 do 17,00

W piątek od godziny 13,00 do 20,00

Władze Gminy Kunice

Wójt Gminy Kunice Józef Pieróg

Wice Wójt Gminy Kunice Ewa Hoszowska

Skarbnik Kunice Bożena Trawińska

Sekretarz Gminy Kunice Ewa Bużdygan

Przewodniczący Rady Gminy Kunice – Krzysztof Błądziński

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kunice – Beota Orłowska –Mielniczuk

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kunice – Andrzej Ostrowski

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Barbara Kulewicz

Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji – Grzegorz Sieradzki

Przewodniczący Komisji rozwoju gospodarczego , rolnictwa i ochrony środowiska – Tomasz Mesner

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu – Beata Orłowska – Mielniczuk

Rada Gminy Kunice

1. Kamil Bernacki – Kunice

2. Krzysztof Błądziński – Kunice

3. Mateusz Forgiel – Rosochata –Piotrówek

4. Władysław Kucy – Grzybiany

5. Barbara Kulewicz – Pątnów Legnicki

6. Tomasz Mesner – Miłogostowice

7. Beata Orłowska – Mielniczuk – Kunice

8. Andrzej Ostrowski – Ziemnice

9. Krzysztof Pachołków – Rosochata

10. Waldemar Pieczkiewicz – Kunice

11. Grzegorz Radziwanowski – Jaśkowice Legnickie

12. Anna Rakowska –Leputa – Spalona- Golanka Górna

13. Grzegorz Sieradzki Szczytniki nad Kaczawą

14. Piotr Skorski Spalona – Szczytniki Małe

15. Andrzej Wójciak Bieniowice

Telefony alarmowe

Ogólnopolski telefon ratunkowy – 112

Pogotowie Ratunkowe – 999 lub 112

Ochotnicza Straż Pożarna w Kunicach 76 85 75 310

Państwowa Straż Pożarna 998

Komenda miejska Policji w Legnicy 76 87 61 913 lub 997

Pogotowie energetyczne 991

Posterunek Energetyczny Legnica Osiedle 76 86 68 418

Pogotowie gazowe 992

Pogotowie Wod – Kan 519 424 580