Statystyka na dzień 31 grudnia 2010 – 439 mieszkańców

Ogółem:
Kobiety – 206
Mężczyźni – 233

Dorośli – 352 osoby, w tym kobiety – 170; mężczyźni – 182.
Dzieci – 87 osób, w tym dziewczynki – 36; chłopcy – 51.
Dorośli w wieku emerytalnym – 25 osób.
Dzieci urodzone w 2010 r. – 4 osoby, w tym dziewczynki – 3; chłopcy – 1
Zgony – 2 osoby, w tym 1 kobieta, 1 mężczyzna.