Liczba mieszkańców Ziemnic, stan na 31 grudnia 2012:

 • ogółem 482 mieszkańców, w tym: kobiety – 230, mężczyźni – 252,
 • dzieci w wieku do 6 lat, ogółem 32, w tym:
  • dziewczynki – 16,
  • chłopcy – 16,
 • dzieci i młodzież  w wieku 7-18 lat, ogółem 61,  w tym:
  • dziewczynki – 25,
  • chłopcy – 36,
 • dorośli w wieku emerytalnym, ogółem 34, w tym:
  • kobiety – 29,
  • mężczyźni – 5,
 • dzieci urodzone w 2012 r, ogółem 0,
 • zgony w 2012. ogółem 1 osoba, w tym 1 kobieta.