Statystyka na dzień 31 Grudzień 2008 – 402 mieszkańców

Ogółem:
Kobiety – 184
Mężczyźni – 218

Dorośli – 309 osób, w tym kobiety – 144; mężczyźni – 165
Dzieci – 93 osoby, w tym dziewczynki – 40; chłopcy – 53
Dorośli w wieku emerytalnym – 17 osób, w tym kobiety – 3; mężczyźni – 14
Dzieci urodzone w 2008 r. 4 osoby, w tym dziewczynki – 1; chłopcy – 3