Drodzy Państwo
Zwracamy się z gorącą prośbą, w imieniu naszych najmłodszych dzieci i ich rodziców o udzielenie wsparcia rzeczowego lub finansowego na zakup elementów wyposażenia placu zabaw budowanego z inicjatywy Rady Sołeckiej i mieszkańców Ziemnic przy ul. Stromej.
Podajemy użyczone konto Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach ul. Słoneczna.
BS O/Kunice nr 82 8649 1028 2001 0000 0172 0001
Na przelewie proszę dopisać :  Plac zabaw w Ziemnicach
Szanowni  Państwo
W ramach funduszu sołeckiego przyznanego naszej miejscowości  na rok 2011  w kwocie 17000 zł, zdecydowaliśmy wspólnie z mieszkańcami Ziemnic wybudować plac zabaw dla naszych dzieci. Środki uzyskane na ten cel są w stosunku do kosztów bardzo skromne. Koszt zakupu elementów  do niewielkiego  placu zabaw  to kwota między 25 a 30 tysięcy złotych. Do tego dochodzą jeszcze koszty związane z przygotowaniem terenu pod plac zabaw, ogrodzenie, ścieżki, przygotowanie odpowiedniego podłoża itp. Na ten cel należy przeznaczyć dodatkowo około 10 tysięcy złotych.
Gdyby udało się pozyskać  jakieś środki finansowe, to dzięki Państwa ofiarności i wielkiemu sercu, marzenie naszych milusińskich spełniłoby się wcześniej- być może jeszcze w tym roku Chcemy zakupić elementy do placu zabaw o przedłużonej trwałości, zbudowanych z elementów metalowych, tworzyw i drewna klejonego z kilku warstw.
Prawie każdy z nas ma lub będzie miał dzieci, lub wnuki, które z tego miejsca będą mogły skorzystać.
Każde kwota wpłacona na w/w konto  przyczyni się do tego, że uśmiech  zagości na twarzach naszych milusińskich.
Od przyszłego mieszkańca Ziemnic otrzymaliśmy 50 metrów bieżących ogrodzenia systemowego i potrzebujemy jeszcze 30 metrów. Dodatkowo montaż całego ogrodzenia to koszt około 3000 zł.
Dzięki niewielkiej (11 osób) grupie osób o wielkim sercu, na w/w konto wpłynęło łącznie 2850 zł od 30.08.2001 do 30.09.20011 r.
Dziękujemy za wyrozumiałość i ofiarność.