Zebranie

Zwołuję zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 12.09.2018 (środa) o godzinie 20:00 na sali świetlicy wiejskiej w Grzybianach przy ul. Legnickiej.

Tematem zebrania będą sprawy dotyczące funduszu sołeckiego na rok 2019.

Serdecznie zapraszam do udziału w zebraniu wszystkich mieszkańców miejscowości Ziemnice. Proszę o przekazanie informacji najbliższym sąsiadom.

Sołtys
Zygmunt Bystryk

Fundusz sołecki

Kwota przypadająca na wieś Ziemnice w roku 2019 wynosi 34178,10 zł.

Warunkiem przyznania środków z funduszu sołeckiego, jest złożenie wniosku do wójta gminy w terminie do 30.09.2018 w oparciu o Uchwałę zebrania wiejskiego.

Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy dlatego, wójt dysponuje pieniędzmi przyznanymi danej miejscowości. Podjęte zadania mogą być finansowane również z innych źródeł np. środki własne, pieniądze wypracowane przez radę sołecką, pozyskane od sponsorów lub stowarzyszeń. Głównym założeniem funduszu sołeckiego jest pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez wkład własnej pracy we wspólne przedsięwzięcia.

Wniosek z zadaniami do przegłosowania na zebraniu wiejskim może składać:

 • Sołtys wsi
 • Rada sołecka
 • Grupa mieszkańców Ziemnic (co najmniej 15 osobowa)

Przedsięwzięcia muszą spełniać 3 warunki:

 1. muszą być usytuowane na działkach należących do Gminy Kunice,
 2. muszą być zadaniem własnym gminy,
 3. wartość przedsięwzięcia nie może przekroczyć w 2019 roku kwoty 34 178,10 zł.

Wnioski łożone na piśmie muszą (bezwarunkowo) zawierać:

 1. Nazwę przedsięwzięcia
 2. Kosztorys przedsięwzięcia
 3. Kilkuzdaniowe uzasadnienie (co będzie efektem działania, i ilu mieszkańcom to zadanie poprawi warunki życia itp.)

Sołtys Zygmunt Bystryk proponuje następujące przedsięwzięcia:

 • Wykonanie ścieżki pieszo – jezdnej od istniejącej ścieżki do ul. Nizinnej. 70 mb ścieżki szerokości 3 m. (200 m. kw. – oferta na 20 000 tys. zł brutto.
 • Zagospodarowanie i doposażenie gminnej działki rekreacyjnej przy ul. Szczęśliwej. Koszt zadania 14 178,10 brutto + praca własna mieszkańców.

Radny Andrzej Ostrowski

Andrzej Ostrowski, Zygmunt Bystryk i Rada sołecka wsi Ziemnice zapraszają serdecznie na „Integracyjny piknik rodzinny” dla mieszkańców Ziemnic.
Impreza odbędzie się na „Ranczu u Kaczora” ul. Legnicka w Ziemnicach, naprzeciwko dawnego POM-u w dniu

 

29.09.2018 (sobota)

w godzinach od 14:00 do 23:00

W programie:

 • gry i zabawy dla dzieci prowadzone przez profesjonalnych animatorów (dmuchane zamki, trampoliny itp.),
 • turniej dzikich drużyn w piłkę siatkową o puchar sołtysa,
 • turniej kometki,
 • zabawa taneczna,

Organizatorzy zapewniają:

 • grochówkę i bigos z kuchni polowej,
 • degustację nalewek – (Andrzejówka, Zygmuntówka, Henrykówka) – chętnie popróbujemy również inne przyniesione przez Was napitki,
 • wędliny na zimno i z grilla Ciasta domowe,
 • napoje zimne, słodycze dla dzieci.

Kawa, herbata, piwo, doskonała smażona rybka i inne kulinarne rarytasy do kupienia na miejscu u Pana Bogdana Kaczora.

Prosimy wszystkich chętnych uczestników Ziemnickiego pikniku rodzinnego o potwierdzenie przybycia osobiście, SMS-em o treści: (np. Stroma-Bystryk – 4 osoby) na poniższe numery telefonów w terminie do 21.09.2018 r lub na adres arostrowski@wp.pl lub gbystryk@wp.pl. Musimy wiedzieć na ile osób przygotować imprezę (50 osób a może 200 ?).

Serdecznie zapraszamy
Andrzej Ostrowski – 502 255 835
Zygmunt Bystryk – 603 796 692

Wspólna praca – wspólna zabawa

W dniu 01.09.2018 w sobotę odbędą się w Jaśkowicach Legnickich (boisko sportowe) Dożynki Gminne. Święto Plonów rozpoczyna się o godzinie 13:00 mszą polową.

Na tą okoliczność mieszkańcy każdej miejscowości naszej gminy przygotowują „wieniec dożynkowy” i skromny poczęstunek dla uczestników uroczystości.
Wieniec dożynkowy naszej miejscowości już został upleciony. Gabrysia i Zygmunt Bystryk oraz kilku mieszkańców Ziemnic bardzo sprawnie poradziło sobie z tym niełatwym zadaniem.

Ziemnice tak jak 2 lata temu będą miały do dyspozycji mały „domek” w którym będziemy mogli wystawić nasze miejscowe specjały kulinarne: ciasta, soki, powidła, dżemy, marynaty, nalewki, destylaty i inne tego typu produkty.

Będziemy częstować naszymi wyrobami ale również będziemy częstowani przez inne miejscowości. Przy okazji będziemy kwestować na rzecz naszego sąsiada z ul. Miodowej, Macieja Brdaka. Maciej po usunięciu guza mózgu i po 2 chemiach musi się poddać niezwykle kosztownej kuracji immunologicznej w Kolonii w Niemczech.

Zachęcamy gorąco do uczestniczenia w Gminnym Święcie Plonów.

Radny – Andrzej Ostrowski 502 255 835
Sołtys – Zygmunt Bystryk 603 796 692

Ogłoszenie Starostwa Legnickiego dotyczącego historycznych zanieczyszczeń ziemi.

Otwórz PDF

W dniu 27 marca 2018 od godziny 7:00 będą odbierane następujące odpady komunalne:

 1. zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe,
 2. sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 3. opony od samochodów osobowych (w ilości 4 sztuki rocznie),
 4. płyny i chemikalia wyłącznie w oryginalnych opakowaniach,
 5. odzież, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
 6. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 7. odpady budowlane lub rozbiórkowe (w ilości do 200 kilogramów z nieruchomości).

Telefon kontaktowy do firmy KOMUNALNIK Sp. z o.o. 77 433 06 82 lub do Gminy Kunice 76 857 53 22

Odpady muszą być popakowane w pojemnikach dostosowanych do ciężaru odpadów i umożliwiających ich ręczny załadunek. Wszystkie odpady wystawiamy w dniu 27.03.2018 przed godziną 7:00 lub wieczorem dzień wcześniej, na chodnik lub pobocze drogi przy posesji. Odpady mogą pochodzić tylko i wyłącznie z gospodarstw domowych.

Nie będą przyjmowane duże ilości jednego rodzaju odpadów przy podejrzeniu, że pochodzą z przemysłu, usług czy handlu.

Andrzej Ostrowski
Zygmunt Bystryk

Liczba stałych mieszkańców Ziemnic na dzień 31 grudnia 2017 wynosi – 567 osób.

Mężczyźni ( M) Kobiety (K) M + K
Wiek Liczba Wiek Liczba Liczba
Dzieci do 6 lat 20 Wiek przedszkolny 16 36
Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat 38 Szkoły ponad gimnazjalne 37 75
Osoby dorosłe w wieku produkcyjnym 208 Osoby dorosłe w wieku produkcyjnym 169 377
Osoby w wieku emerytalnym 28 Osoby w wieku emerytalnym 51 79
Ogółem (M) 294 Ogółem (K) 273 567

Liczba mieszkańców Ziemnic uprawnionych do głosowania – 456 osób

Łącznie stałych mieszkańców Ziemnic M + K – 567

Dzieci urodzone w 2017 : 8 ; chłopcy: 3 , dziewczynki: 5

W 2017 roku zmarło pięciu mieszkańców Ziemnic: 3 kobiety i 2 mężczyzn

Od 1 stycznia 2018 w gminie Kunice uległa zmianie procedura sposobu sortowania i odbioru odpadów komunalnych. Zasady zostały wyjaśnione w dokumencie z urzędu gminy Kunice.

Do pobrania:

Drodzy Państwo, Mieszkańcy Ziemnic!

Nasz sąsiad, Maciej Brdak (45 lat) z ul. Miodowej, żonaty, ojciec dwójki dzieci, potrzebuje naszej pomocy.

W październiku 2017 roku wykryto u niego guza mózgu. Guz był wielkości pomarańczy. Mimo bardzo dużego ryzyka podjęto natychmiastową decyzję o operacji głowy. Operacja zakończyła się pełnym sukcesem. Guz został usunięty w całości. Niestety okazało się, że był to glejak wielopostaciowy IV stopnia, agresywny guz, którego główną cechą jest tendencja do wznowy. Leczenie stosowane w Polsce nie daje, niestety, dużych szans na pełne wyjście z choroby. Na zachodzie Europy stosowane są inne niezwykle kosztowne metody, dające szansę na całkowite wyleczenie. W Berlinie stosowana jest amerykańska metoda leczenia Optune firmy Novocure – koszt 20 tys. euro miesięcznie z tym że terapia trwa 6 miesięcy. W Koloni terapia immunologiczna firmy IOZK to koszt 60tys euro i również w Berlinie terapia Nanotherm firmy Magforce – koszt 60 tys. euro.

Dlatego w jego imieniu zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc finansową dla naszego sąsiada Macieja. Razem z Maćkiem i jego rodziną pokonamy tą straszną chorobę. Udowodnimy, że w obliczu nieszczęścia, które spotkało jednego z nas, potrafimy działać wspólnie. Nie bądźmy obojętni, POMÓŻMY MAĆKOWI.

Każda, nawet najmniejsza kwota wpłacona na konto fundacji Alivia przyczyni się do ratowania życica naszego sąsiada. Wpłata na konto fundacji daje 100% pewność, że wpłacone pieniądze zostaną wykorzystane tylko na leczenie.

Pieniądze można przesłać przez formularz na stronie:

https://skarbonka.alivia.org.pl/maciej-brdak

Pieniądze można także przesłać na poniższe konto:

Numer konta 93 2490 0005 0000 4520 1698 1881
z dopiskiem: darowizna – Maciej Brdak skarbonka nr 110715

Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych
ul. Zaruby 9/131
02-796 Warszawa

Dziękujemy – Radny Andrzej Ostrowski i Sołtys Zygmunt Bystryk !!!

Plan wizyty duszpasterskiej w Ziemicach:

 • Wtorek 09.01.2018 od godziny 16:00
  ul. Pod Wzgórzem numery nieparzyste
 • Środa 10.01.2018 od godziny 16:00
  ul. Ogrodowa, Nizinna, Miodowa, Południowa
 • Czwartek 11.01.2018 od godziny 16:00
  ul. Pod Wzgórzem numery parzyste i ul. Boczna
 • Piątek 12.01.2018 od godziny 16:00
  ul. Łąkowa, Legnicka, Kunicka, Bagienna i Śródpolna
 • Poniedziałek 15.01.2018 r od godziny 16:00
  „Osiedle Pogodne” ul. Radosna i Szczęśliwa
 • Wtorek 16.01.2018 od godziny 16:00
  ul. Łagodna numery nieparzyste i ul. Stroma
 • Środa 17.01.2018 od godziny 16:00
  ul. Łagodna numery parzyste
 • Czwartek 18.01.2018 r. od godziny 16:00
  ul. Stokowa

Poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów dla miejscowości Ziemnice, Grzybiany, Rosochata, Piotrówek.

Do pobrania:

Harmonogram odpadów 2017 luty-czerwiec i harmonogram odpadów 2017 lipiec-grudzień.