Ziemnice.pl Blog

Demografia 2018

Liczba stałych mieszkańców Ziemnic na dzień 31 grudnia 2018 wynosi – 559 osób. Kategoria Mężczyźni Kobiety Łącznie Dzieci do 6 lat 18 15 33 Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat...

Wyniki wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Zebranie wiejskie wsi Ziemnice w dniu 12.02.2019 r dokonało wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Na funkcję sołtysa, mieszkańcy Ziemnic obecni na zebraniu wybrali Pana Zygmunta Bystryka. Do rady sołeckiej wybrani zostali: Rafał Gajewski z...

Władze gminny Kunice w kadencji 2018-2023

Władze Gminy Kunice Zdzisław Tersa – Wójt Gminy Kunice Bożena Trawińska – Skarbnik Gminy Kunice Beata Taczyńska – Pietruś – Sekretarz Gminy Kunice Rada Gminy Kunice Krzysztof Błądziński – Kunice Marian Ciżewski – Jaśkowice...

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zawiadamiam, że zebranie wiejskie wsi Ziemnice w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej odbędzie się dnia 12.02.2019 r. o godzinie 19.00 w świetlicy wiejskiej w Grzybianach. Zachęcamy do wzięcia udziału w wyborach Sołtys Zygmunt...

Uczta melomana – „Skrzypek na Dachu”

Andrzej Ostrowski i Zygmunt Bystryk organizują wyjazd do Opery Wrocławskiej w dniu 13.01.2019 (niedziela), o godzinie 12:00. na spektakl operetkowy „Skrzypek na dachu” (Joseph Stein; J. Bock i S. Harnick). Zarezerwowano 50 miejsc: 19...

II Ziemnicki Piknik Rodzinny u „Kaczora”

Drodzy mieszkańcy. W imieniu sołtysa Zygmunta Bystryka i swoim własnym chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom imprezy m która odbyła się w minioną sobotę 29.09.2018 r. Choć dzień był nieco chłodny, ale za to atmosfera, którą...

Fundusz sołecki 2019 zatwierdzony

W dniu 12.09.2018 obecni na zebraniu wiejskim mieszkańcy Ziemnic zatwierdzili zaproponowane przez sołtysa Zygmunta Bystryka przedsięwzięcia, które będą wykonywane w roku 2019 w ramach funduszu sołeckiego. Poprawa zagospodarowania działki rekreacyjnej przy ul. Szczęśliwej. Działka...

Demografia 2017

Liczba stałych mieszkańców Ziemnic na dzień 31 grudnia 2017 wynosi – 567 osób. Mężczyźni ( M) Kobiety (K) M + K Wiek Liczba Wiek Liczba Liczba Dzieci do 6 lat 20 Wiek przedszkolny 16...