Category: Aktualności

II Ziemnicki Piknik Rodzinny u „Kaczora”

Drodzy mieszkańcy. W imieniu sołtysa Zygmunta Bystryka i swoim własnym chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom imprezy m która odbyła się w minioną sobotę 29.09.2018 r. Choć dzień był nieco chłodny, ale za to atmosfera, którą...

Fundusz sołecki 2019 zatwierdzony

W dniu 12.09.2018 obecni na zebraniu wiejskim mieszkańcy Ziemnic zatwierdzili zaproponowane przez sołtysa Zygmunta Bystryka przedsięwzięcia, które będą wykonywane w roku 2019 w ramach funduszu sołeckiego. Poprawa zagospodarowania działki rekreacyjnej przy ul. Szczęśliwej. Działka...

Demografia 2017

Liczba stałych mieszkańców Ziemnic na dzień 31 grudnia 2017 wynosi – 567 osób. Mężczyźni ( M) Kobiety (K) M + K Wiek Liczba Wiek Liczba Liczba Dzieci do 6 lat 20 Wiek przedszkolny 16...

Demografia 2016

Liczba stałych mieszkańców Ziemnic na dzień 31 grudnia 2016 wynosi – 562 osób. Mężczyźni ( M) Kobiety (K) M + K Wiek Liczba Wiek Liczba Liczba Dzieci do 6 lat 17 Wiek przedszkolny 17...

Demografia 2015

Liczba stałych mieszkańców Ziemnic na dzień 31 stycznia 2015 wynosi – 532 osób.   Mężczyźni ( M) Kobiety (K) M + K Wiek Liczba Wiek Liczba Liczba Dzieci do 6 lat 13 Wiek przedszkolny...

Dyżur Radnego Gminy Kunice

Andrzej Ostrowski Radny Gminy Kunice i Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pełni dyżur w świetlicy wiejskiej w Grzybianach w każdy ostatnia środa miesiąca w godzinach od 19-20. Zapraszam wszystkich mieszkańców Ziemnic...