31 Grudzień 2009:

 • ogółem 427 mieszkańców, w tym: kobiety – 198, mężczyźni – 229,
 • dorośli – 338 osób,  w tym: kobiety – 165,  mężczyźni – 173,
 • dzieci – 89, w tym: dziewczynki – 33, chłopcy – 56,
 • dorośli w wieku emerytalnym – 25,
 • dzieci urodzone w 2009 r. – 8, w tym: dziewczynki – 5, chłopcy – 3,
 • zgony: 2 osoby, w tym: 1 kobieta i 1 mężczyzna.

W poprzednich latach dane demograficzne kształtowały się następująco:

 • Rok 1995, ogółem: 107 mieszkańców.
 • 31 Grudzień 2007:
  • ogółem 358 mieszkańców, w tym: kobiety – 160, mężczyźni – 198,
  • dorośli – 282 osoby, w tym: kobiety -133, mężczyźni 149,
  • dzieci – 76, w tym: dziewczynki – 27,  chłopcy – 49.
 • 31 Grudzień 2008:
  • ogółem 402 mieszkańców, w tym: kobiety – 18, mężczyźni – 218,
  • dorośli – 309 osób w tym: kobiety – 144, mężczyźni – 165,
  • dzieci 93, w tym:  dziewczynki – 40, chłopcy – 53,
  • dorośli w wieku emerytalnym – 17 osób,
  • dzieci urodzone w 2008 r. w tym: dziewczynki 1, chłopcy 3.