Liczba mieszkańców Ziemnic, stan na 31 grudnia 2011:

 • ogółem 450 mieszkańców, w tym: kobiety – 211, mężczyźni – 239,
 • dzieci w wieku do 6 lat, ogółem 37, w tym:
  • dziewczynki – 16,
  • chłopcy – 21,
 • dzieci i młodzież  w wieku 7-18 lat, ogółem 58,  w tym:
  • dziewczynki – 23,
  • chłopcy – 35,
 • dorośli w wieku emerytalnym, ogółem 25, w tym:
  • kobiety – 21,
  • mężczyźni – 4,
 • dzieci urodzone w 2011 r, ogółem 4, w tym 4 chłopców,
 • zgony w 2011. ogółem 1 osoba, w tym 1 mężczyzna.