Ziemnickie Stowarzyszenie…

Organizacje pożytku publicznego takie jak: fundacje, stowarzyszenia czy zrzeszenia działające w Polsce zrobiły i dalej robią wiele dobrego dla środowisk i obszarów dla których pracują. Mają spore możliwości  pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł (np. 1% dochodu od osób fizycznych). Mają prawo samodzielnie uczestniczyć w unijnych programach pomocowych.

Grupka pozytywnie zakręconych Ziemniczan wpadła na pomysł powołania do życia  Ziemnickiego Stowarzyszenia o roboczej nazwie „Zdrowie to podstawa”  Aby uzyskać status organizacji pożytku publicznego stowarzyszenie powinno prowadzić działalność (w  naszym przypadku) w zakresie promocji zdrowia, kultury fizycznej i sportu oraz w dziedzinie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. A więc propagowanie i dążenie do stworzenia warunków zdrowego trybu życia . Poprawa aktywności fizycznej we wszystkich grupach wiekowych. Propagowanie zdrowego żywienia itp. Jest to bardzo ogólny zarys działalności przyszłego Ziemnickiego stowarzyszenia.

W tym momencie zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w dyskusji  na temat zakresu  działania stowarzyszenia oraz wypracowania dla niego chwytliwej nazwy.

Dyskusję będziemy prowadzić za pośrednictwem naszej nowej strony internetowej. Aby można było wziąć udział w dyskusji i wyrazić swoje zdanie na forum lup podać ciekawą propozycję nazwy stowarzyszenia należy imiennie się zarejestrować na stronie. Jawność internautów zapewni nam właściwą jakość i poziom wypowiedzi. Prosimy napisać jakie cele powinno sobie postawić stowarzyszenie, jak chciałbym czynnie pomóc w jego działaniu i jaką proponuję nazwę.

Jednocześnie zapraszamy do współtworzenia naszej strony internetowej. Osoby chętne do współpracy otrzymają od administratora status „Edytora” i będą mogły samodzielnie zamieszczać na stronie własne teksty, zdjęcia czy tworzyć galerie zdjęć. Im więcej  ludzi będzie tworzyć naszą Ziemnicką stronę internetową tym będzie ona ciekawsza i bardziej aktualna.

Podatek bez tajemnic

Wielu z nas zastanawia się w jaki sposób obliczany jest podatek od nieruchomości czy podatek rolny, który co roku wpłacamy na konto gminy. Zacznijmy od podatku rolnego. Podstawą do obliczenia wysokości podatku rolnego (dla rolników) jest cena 1 kwintala (100 kg) żyta przyjętego z Komunikatu prezesa GUS a dotyczącego średniej ceny skupu żyta w trzech pierwszych kwartałach roku poprzedniego w całej Polsce (na rok 2010 34,10 zł). Rada Gminy na sesji uchwala obowiązującą cenę żyta do obliczenia podatku w gminie Kunice na dany rok. W roku 2010 jest to kwota 34,10 zł. Rada Gminy może uchwalić stawkę niższą lub równą stawce podanej przez GUS ale nie ma uprawnień do podniesienia tej stawki.
Obliczmy  przykładowo  podatek hipotetycznego rolnika X który posiada 7 hektarów przeliczeniowych gruntów rolnych .

(więcej…)