Petycja w sprawie kopalni

Poniżej zamieszczamy treść petycji w sprawie podjęcia przez Parlament Europejski działań zmierzających do uznania i wdrożenia przez Rząd RP wyników referendum z dnia 27.09.2009 r w sprawie budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego, na terenie sześciu gmin województwa dolnośląskiego w Polsce.

Zobacz plik PDF

Plan odnowy miejscowości Ziemnice na lata 2010-2017

Skrócona wersja Uchwały nr 2 zatwierdzonej przez zebranie wiejskie z dnia 22.09.2009.

Na podstawie §6 ust.2 Statutu Sołectwa Ziemnice (Uchwala Nr XXIX/163/05 Rady Gminy w Kunicach z dnia 31.maja 2005 roku) oraz §10 ust.2 pkt2 lit. A Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 roku Nr 38, pozycja 220) Zebranie wiejskie wsi Ziemnice uchwala, co następuje:

(więcej…)

Fundusz sołecki uruchomiony

Na zebraniu wiejskim w dniu 22.09.2009 mieszkańcy jednogłośnie zatwierdzili plan inwestycyjny w ramach „Funduszu Sołeckiego) dla naszej miejscowości na rok 2010zaproponowany przez sołtysa i Radę Sołecką.

Poniżej drukujemy skróconą wersję Uchwały nr 1.

Uchwała nr 1 /2009
Zebrania wiejskiego w Ziemnicach
z dnia 22.09.2009 r.

w sprawie uchwalenia wniosku na uruchomienie środków funduszu soleckiego.

Na podstawie ar. 4 ust. 2 o funduszu sołeckim i uchwały Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2009r. nr XXIX /179/09 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego Zebranie Wiejskie w Ziemnicach uchwala co następuje : (więcej…)

Demografia Ziemnic 2009

31 Grudzień 2009:

  • ogółem 427 mieszkańców, w tym: kobiety – 198, mężczyźni – 229,
  • dorośli – 338 osób,  w tym: kobiety – 165,  mężczyźni – 173,
  • dzieci – 89, w tym: dziewczynki – 33, chłopcy – 56,
  • dorośli w wieku emerytalnym – 25,
  • dzieci urodzone w 2009 r. – 8, w tym: dziewczynki – 5, chłopcy – 3,
  • zgony: 2 osoby, w tym: 1 kobieta i 1 mężczyzna.

W poprzednich latach dane demograficzne kształtowały się następująco: (więcej…)