Organizacje pożytku publicznego takie jak: fundacje, stowarzyszenia czy zrzeszenia działające w Polsce zrobiły i dalej robią wiele dobrego dla środowisk i obszarów dla których pracują. Mają spore możliwości  pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł (np. 1% dochodu od osób fizycznych). Mają prawo samodzielnie uczestniczyć w unijnych programach pomocowych.

Grupka pozytywnie zakręconych Ziemniczan wpadła na pomysł powołania do życia  Ziemnickiego Stowarzyszenia o roboczej nazwie „Zdrowie to podstawa”  Aby uzyskać status organizacji pożytku publicznego stowarzyszenie powinno prowadzić działalność (w  naszym przypadku) w zakresie promocji zdrowia, kultury fizycznej i sportu oraz w dziedzinie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. A więc propagowanie i dążenie do stworzenia warunków zdrowego trybu życia . Poprawa aktywności fizycznej we wszystkich grupach wiekowych. Propagowanie zdrowego żywienia itp. Jest to bardzo ogólny zarys działalności przyszłego Ziemnickiego stowarzyszenia.

W tym momencie zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w dyskusji  na temat zakresu  działania stowarzyszenia oraz wypracowania dla niego chwytliwej nazwy.

Dyskusję będziemy prowadzić za pośrednictwem naszej nowej strony internetowej. Aby można było wziąć udział w dyskusji i wyrazić swoje zdanie na forum lup podać ciekawą propozycję nazwy stowarzyszenia należy imiennie się zarejestrować na stronie. Jawność internautów zapewni nam właściwą jakość i poziom wypowiedzi. Prosimy napisać jakie cele powinno sobie postawić stowarzyszenie, jak chciałbym czynnie pomóc w jego działaniu i jaką proponuję nazwę.

Jednocześnie zapraszamy do współtworzenia naszej strony internetowej. Osoby chętne do współpracy otrzymają od administratora status „Edytora” i będą mogły samodzielnie zamieszczać na stronie własne teksty, zdjęcia czy tworzyć galerie zdjęć. Im więcej  ludzi będzie tworzyć naszą Ziemnicką stronę internetową tym będzie ona ciekawsza i bardziej aktualna.