Na zebraniu wiejskim w dniu 22.09.2009 mieszkańcy jednogłośnie zatwierdzili plan inwestycyjny w ramach „Funduszu Sołeckiego) dla naszej miejscowości na rok 2010zaproponowany przez sołtysa i Radę Sołecką.

Poniżej drukujemy skróconą wersję Uchwały nr 1.

Uchwała nr 1 /2009
Zebrania wiejskiego w Ziemnicach
z dnia 22.09.2009 r.

w sprawie uchwalenia wniosku na uruchomienie środków funduszu soleckiego.

Na podstawie ar. 4 ust. 2 o funduszu sołeckim i uchwały Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2009r. nr XXIX /179/09 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego Zebranie Wiejskie w Ziemnicach uchwala co następuje :

§ 1.

Zgłaszamy wniosek na uruchomienie środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2010 na następujące zadania :

  1. Budowa traktu pieszego łączącego ul. Łagodną i ul. Stokową
  1. Koszt materiałów – 6300 zł ( fundusz sołecki)
  2. Koszt robocizny – 3400 zł ( wkład własny)
  1. Dokończenie budowy skweru przy ul. Pod Wzgórzem i traktu pieszego od ul. Pod Wzgórzem do ul. Łagodnej .
  1. Koszt materiałów – 7500 zł ( fundusz sołecki)
  2. Koszt robocizny – 2800 zł ( wkład własny )
  1. Budowa placu zabaw przy ul. Stromej – Etap I przygotowawczy.
  1. Koszt materiałów – 2800 zł ( fundusz sołecki)
  2. Koszt robocizny – 2400 zł ( wkład własny)

Razem : 16600 złotych plus wkład własny : 8600 złotych

Uzasadnienie :

Realizacja powyższych zadań poprawi estetykę i funkcjonalność traktów pieszych oraz terenów przeznaczonych w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego Ziemnic na „Zieleń urządzoną wysoką”. Plac zabaw dla naszych najmłodszych dzieci jest niezbędny do zapewnienia im bezpiecznego i przyjaznego miejsca do zabawy i jednocześnie miejsca wypoczynku dla rodziców i opiekunów naszych milusińskich. W miejscowości w której co roku buduje się około 10-15 domów i proporcjonalnie przybywa mieszkańców należy stworzyć warunki do popołudniowego i sobotnio-niedzielnego wypoczynku. Wieś Ziemnice to praktycznie nowa miejscowość, w której od podstaw będziemy budować całą infrastrukturę towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej. Na osiedlu Ziemnice I w najbliższym czasie należy wybudować ścieżki pieszo rowerowe , skwery , place zabaw, tereny sportowe, klub osiedlowy oraz urządzić tereny zielone. Część tych zadań dzięki funduszowi sołeckiemu i ofiarności oraz zaangażowaniu mieszkańców naszej miejscowości wykonanych zostanie już w przyszłym roku.

Mieszkańcy Ziemnic i firmy związane z branżą budowlaną zadeklarowały znaczną pomoc w wykonaniu powyższych zadań.

Jak pisaliśmy w jednym numerów Motyla Ziemnickiego, kwota wydzielonego w budżecie gminnym funduszu sołeckiego, przypadającego na daną miejscowość głównie uzależniona jest od dwóch czynników, mianowicie od zamożności gminy i od liczby zameldowanych mieszkańców konkretnej miejscowości. W przyszłym roku możemy powiększyć kwotę funduszu sołeckiego na 2011 r. Wystarczy, że osoby mieszkające w Ziemnicach zameldują się na stałe lub na czas określony w miejscu zamieszkiwania. Dzięki temu wzrosną dochody gminy z podatków PIT i CIT i jednocześnie nasz udział w kwocie przeznaczonej na ten cel będzie większy.