Niższe stawki za śmieci

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kunice nr XXIX/198/13  w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada obniżyła „podatek śmieciowy” dla rodzin wieloosobowych. Od lipca 2013 będą obowiązywać następujące miesięczne  stawki opłat za selektywne gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 1. 12,50zł  – gospodarstwo  domowe  jednoosobowe (bez zmian),
 2. 25,00 zł – gospodarstwo domowe dwuosobowe (bez zmian),
 3. 37,50 zł – gospodarstwo domowe trzyosobowe (bez zmian),
 4. 50,00 zł – gospodarstwo domowe czteroosobowe (bez zmian),
 5. 55,00 zł – gospodarstwo domowe pięcioosobowe (poprzednio 62,50),
 6. 55,00 zł – gospodarstwo domowe sześcioosobowe (poprzednio 75,00),
 7. 55,00 zł – gospodarstwo domowe siedmioosobowe (poprzednio 87,50),
 8. 55,00 zł –gospodarstwo domowe  ośmioosobowe (poprzednio 100,00),
 9. 55,00 zł – gospodarstwo domowe  dziewięcioosobowe (poprzednio 112,50),
 10. 55,00zł – gospodarstwo domowe dziesięcioosobowe (poprzednio 125 ,00 zł),
 11. 55,00 zł – pozostałe  gospodarstwa domowe  bez względu na liczbę osób.
Opłat  dla gospodarstw domowych, które nieselektywnie gromadzą odpady komunalne pozostały bez zmian. Wielkość opłaty będzie iloczynem liczby osób w gospodarstwie domowym i stawki opłaty w wysokości 17,50 zł. Gospodarstwo domowe dziesięcioosobowe zapłaci miesięcznie 175 zł .
Radny Gminy Kunice
Andrzej Ostrowski

Fundusz Sołecki 2014

Zbliża się czas podjęcia uchwały przez mieszkańców Ziemnic dotyczącej wykorzystania funduszu sołeckiego przypadającego w roku 2014 dla naszej miejscowości (około 18 tys. zł).

Proszę o podanie propozycji zadań do wykonania w przyszłym roku. Każda propozycja powinna zawierać:

 1. nazwę zadania
 2. kosztorys (materiał i robocizna)
 3. uzasadnienie
  • 2-3 zdania uzasadniające społeczną potrzebę wykonania tego zadania,
  • jakiej grupie mieszkańców proponowane zadanie będzie służyć.

Proponowane zadania proszę skonsultować z sołtysem Ziemnic Andrzejem Ostrowskim. Sugestie Rady sołeckiej są następujące:

 1. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Stromej:
  • dokupienie przyrządu sprawnościowego dla dzieci starszych (6-8 tys. zł.),
  • dokupienie przyrządów „fitnes” dla dorosłych.
 2. Budowa chodnika przy placu zabaw na ul. Stromej – 80 metrów (12 tys. zł).
 3. Zakup wyposażenia na działkę rekreacyjną przy ul. Szczęśliwej:
  • wiata (4 – 6 tys. zł),
  • grill stacjonarny – (1 tys. zł).
 4. Poprawa jakości boiska piłkarskiego i otoczenia:
  • poprawa nawierzchni boiska (3 tys. zł),
  • zakup siatek na bramki (pomalowanie bramek) (1000zł),
  • zakup siatki na boisko do siatkówki (300 zł).
 5. Poprawa nawierzchni ścieżki do wiaty od strony ul Ogrodowej oraz założenie kostki pod wiatą:
  • zakup 25 ton kamienia 0-3 cm oraz rozłożenie i zagęszczenie kamienia (1500 zł),
  • zakup kostki betonowej 10 m² z podbudową i robocizną (1500 zł).
 6. Zakup kosiarki samobieżnej do koszenia działek gminnych (traktorek – 8-9 tys. zł):
  • boiska 1ha,
  • placu zabaw 0,4 ha,
  • skweru przy ul. Pod Wzgórzem 400 m²,
  • traktów pieszych – 0,12 ha (ul. Pod Wzgórzem – boisko , ul. Stroma – ul. Łagodna, ul. Łagodna – Legnicka).

Fundusz sołecki z roku 2013 w kwocie 18063 zł został zrealizowany w 100%.

Zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego z września 2012 r. cała kwota funduszu została wydana na zakup działki o powierzchni około 10 arów od osoby fizycznej położonej przy ul. Szczęśliwej z przeznaczeniem na obiekt rekreacyjny dla mieszkańców Ziemnic.

Pojemniki na koszt gminy!!!

Na majowej sesji Rady Gminy Kunice radni podjęli Uchwałę na mocy, której gmina przejmuje na siebie obowiązek wyposażenia wszystkich zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych.

Zamówione w deklaracjach „śmieciowych” pojemniki zostaną dostarczone na każdą posesję do 30 czerwca 2013 r. przez firmę „van Gansewinkel” z siedzibą w Legnicy ul. Spokojna 15.

Firma van Gansewinkel wygrała przetarg na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Kunice na okres od 1.07.2013 do 31.12.2014 r. za kwotę 200 tysięcy złotych. Szczegółowy harmonogram odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych będzie podany w osobnym komunikacie.