Zbliża się czas podjęcia uchwały przez mieszkańców Ziemnic dotyczącej wykorzystania funduszu sołeckiego przypadającego w roku 2014 dla naszej miejscowości (około 18 tys. zł).

Proszę o podanie propozycji zadań do wykonania w przyszłym roku. Każda propozycja powinna zawierać:

 1. nazwę zadania
 2. kosztorys (materiał i robocizna)
 3. uzasadnienie
  • 2-3 zdania uzasadniające społeczną potrzebę wykonania tego zadania,
  • jakiej grupie mieszkańców proponowane zadanie będzie służyć.

Proponowane zadania proszę skonsultować z sołtysem Ziemnic Andrzejem Ostrowskim. Sugestie Rady sołeckiej są następujące:

 1. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Stromej:
  • dokupienie przyrządu sprawnościowego dla dzieci starszych (6-8 tys. zł.),
  • dokupienie przyrządów „fitnes” dla dorosłych.
 2. Budowa chodnika przy placu zabaw na ul. Stromej – 80 metrów (12 tys. zł).
 3. Zakup wyposażenia na działkę rekreacyjną przy ul. Szczęśliwej:
  • wiata (4 – 6 tys. zł),
  • grill stacjonarny – (1 tys. zł).
 4. Poprawa jakości boiska piłkarskiego i otoczenia:
  • poprawa nawierzchni boiska (3 tys. zł),
  • zakup siatek na bramki (pomalowanie bramek) (1000zł),
  • zakup siatki na boisko do siatkówki (300 zł).
 5. Poprawa nawierzchni ścieżki do wiaty od strony ul Ogrodowej oraz założenie kostki pod wiatą:
  • zakup 25 ton kamienia 0-3 cm oraz rozłożenie i zagęszczenie kamienia (1500 zł),
  • zakup kostki betonowej 10 m² z podbudową i robocizną (1500 zł).
 6. Zakup kosiarki samobieżnej do koszenia działek gminnych (traktorek – 8-9 tys. zł):
  • boiska 1ha,
  • placu zabaw 0,4 ha,
  • skweru przy ul. Pod Wzgórzem 400 m²,
  • traktów pieszych – 0,12 ha (ul. Pod Wzgórzem – boisko , ul. Stroma – ul. Łagodna, ul. Łagodna – Legnicka).

Fundusz sołecki z roku 2013 w kwocie 18063 zł został zrealizowany w 100%.

Zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego z września 2012 r. cała kwota funduszu została wydana na zakup działki o powierzchni około 10 arów od osoby fizycznej położonej przy ul. Szczęśliwej z przeznaczeniem na obiekt rekreacyjny dla mieszkańców Ziemnic.