Zebranie wiejskie wsi Ziemnice w dniu 12.02.2019 r dokonało wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

Na funkcję sołtysa, mieszkańcy Ziemnic obecni na zebraniu wybrali Pana Zygmunta Bystryka.

Do rady sołeckiej wybrani zostali:

  1. Rafał Gajewski z ul. Szczęśliwej
  2. Mirosław Grzesik z ul. Stokowej
  3. Grzegorz Wszelaczyński z ul. Stokowej
  4. Ewelina Chojnacka z ul. Łagodnej
  5. Waldemar Krusiński z ul. Stokowej
  6. Ireneusz Bogielski z ul. Kunickiej
  7. Barbara Prejbisz z ul. Łagodnej