Informacja w sprawie napraw gwarancyjnych dróg osiedlowych. Generalny wykonawca dróg na osiedlu Ziemnice – Zakład Drogowy Siedlecki z Lubonia deklaruje naprawę dróg i usunięcie wszelkich mankamentów do końca października 2010 r. Również w ul. Ogrodowej zostaną załatane dziury do końca września 2010r.

Prośba, apel i przypomnienie dla mieszkańców Ziemnic, którzy zapominają zadbać o porządek na chodniku i o drożność  korytka ściekowego  przy swojej posesji. Aby było estetycznie i czysto na chodnikach wystarczy aby każda rodzina poświęciła około 20 minut miesięcznie. Bardzo prosimy o dopełnienie swoich obowiązków. Podstawa prawna  Uchwała Rady Gminy Kunice  w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kunice (Nr XIV/83/08 z dnia 21 lutego 2008).