Oglądając transmisje telewizyjne z terenów dotkniętych klęską powodzi, obserwowaliśmy solidarność, jedność, wzajemną pomoc i wspólną walkę w obronie domów, zakładów pracy, pól itd. W obliczu zagrożenia ludzie nieśli sobie wzajemną pomoc, nawet z narażeniem życia i zdrowia, nie patrząc na własną tragedię i własne straty.

Podobne zjawiska społeczne można było zaobserwować również na naszym terenie podczas ubiegłorocznej nawałnicy. Piękne odruchy społeczne występowały niezależnie od więzi międzyludzkich. Naszą wspólną sprawą była bowiem chęć pomocy innym w obliczu tragedii.

Wnioski nasuwają się same, jesteśmy nie tylko Społeczeństwem, mającym wspólny kraj, rządy, gospodarkę itp. ale bywamy również Społecznością, którą łączą wspólne cele, radości i dramaty.

Majówka w Ziemnicach, rok 2005     fot. z archiwum Ziemnic

Zastanawiam się , czy my mieszkańcy Ziemnic mamy szansę i chcemy być Społecznością bez względu na czynniki zewnętrzne. Czy możemy stworzyć wspólnotę, dla której Ziemnice będą czymś więcej niż tylko dom i ogród. Aby próba tworzenia Społeczności mogła się powieść musimy być bardziej aktywni. Jakiekolwiek wspólne działanie: praca, biesiadowanie, zabawa czy uprawianie sportu zawsze prowadzi do tworzenia się więzi międzyludzkich (międzysąsiedzkich). Mamy ku temu wiele sposobności. Organizowane są u nas różne imprezy integracyjne i prace społeczne. Uczestnictwo w tych spotkaniach nie wymaga wiele wysiłku ani zaangażowania, wystarczy być. Z własnego doświadczenia wiemy, że wspólna praca z sąsiadami daje wiele radości. Warto poczuć satysfakcję, kiedy z perspektywy czasu spojrzymy na rzeczy, które wspólnie i własnoręcznie zrobiliśmy. To naprawdę cieszy. My jako stosunkowo nowi mieszkańcy Ziemnic zachęcamy do wspólnej pracy. Dla każdego znajdzie się zajęcie na miarę sił i możliwości (chęci). Uczucie bycia aktywną częścią Społeczności będzie nas mobilizować na przyszłość. A owoce wspólnej pracy będą cieszyć nasze oczy przez wiele lat.

Nie ma wątpliwości, że wszyscy stanowimy Społeczeństwo Ziemnic. Czy i w jaki sposób będziemy Społecznością zależy od każdego z nas!

ELDAS z Ziemnic