wybrana w przedterminowych wyborach samorządowych

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Błądziński
Wice Przewodniczący – Andrzej Ostrowski
Wice Przewodniczący – Beata Orłowska – Mielniczuk

Komisja rewizyjna
Barbara Kulewicz – przewodnicząca
Anna Rakowska –Leputa
Władysław Kucy

Komisja skarg , wniosków i petycji
Grzegorz Sieradzki – przewodniczący
Andrzej Wójciak
Grzegorz Radziwanowski

Komisja rozwoju gospodarczego, rolnictwa i ochrony środowiska
Tomasz Mesner – przewodniczący
Piotr Skorski
Krzysztof Pachołków
Krzysztof Błądziński
Anna Rakowska – Leputa

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
Beata Orłowska – Mielniczuk – przewodnicząca
Kamil Bernacki
Andrzej Ostrowski
Mateusz Forgiel
Waldemar Pieczkiewicz

Radni wytypowani do Zgromadzenia Związku Komunalnego „ Wodociąg Lisowice”
Andrzej Ostrowski
Krzysztof Pachołków

Powołani Radni do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –Ośrodka Zdrowia w Kunicach
Kamil Bernacki
Piotr Skorski
Andrzej Wójciak