Ogłoszenie

Zwołuję zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 24.09.2019 r. (wtorek) o godzinie 19:00 na sali świetlicy wiejskiej w Grzybianach przy ul. Legnickiej.

Tematem zebrania będą sprawy dotyczące funduszu sołeckiego na rok 2020.

Serdecznie zapraszam do udziału w zebraniu wszystkich mieszkańców miejscowości Ziemnice.

Sołtys
Zygmunt Bystryk

Fundusz Sołecki

W kwietniu 2009 roku weszła w życie rządowa Ustawa z dnia 20 lutego 2009 o Funduszu Sołeckim ( Dz. U. Nr 52 poz. 420)która pozwala radom gmin na tworzenie funduszów soleckich, dzięki którym sołectwa będą dysponowały środkami na finansowanie lokalnych przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców

Rada gminy Kunice podjęła uchwałę o utworzeniu funduszu sołeckiego dla wszystkich 13 miejscowości .Ilość pieniędzy przeznaczonych dla danego sołectwa uzależniona jest od zamożności gminy oraz liczby zameldowanych mieszkańców.
Kwota przypadająca na wieś Ziemnice do wykorzystania w 2020 r wynosi 37 145 zł ( Trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści pięć złotych).

Warunkiem przyznania środków z funduszu sołeckiego, jest złożenie wniosku uchwalonego na zebraniu wiejskim do wójta gminy Kunice. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem w terminie do 30.09.2019 r.

Pieniądze z funduszu można przeznaczyć na realizację zadań gminy służących poprawie jakości życia jej mieszkańców:

  1. Budowa lub remont placów zabaw i obiektów sportowych.
  2. Budowa lub naprawa chodników, ścieżek pieszych i rowerowych.
  3. Odnowienie lub remont wiat przystankowych.
  4. Założenie parków, skwerów lub zieleńców
  5. Itp.

Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy dlatego, wójt dysponuje pieniędzmi przyznanymi danej miejscowości. Pieniądze przyznane sołectwu muszą być wykorzystane wdanym roku, nie wykorzystane środki w danym roku nie przechodzą na rok następny.

Podjęte zadania mogą być również finansowane z innych źródeł np. środki własne, pieniądze wypracowane przez Radę Sołecką, wsparcie różnego rodzaju stowarzyszeń oraz zaangażowanie wszystkich mieszkańców poprzez wkład własnej pracy.

Ustawa o funduszu sołeckim nie rozwiąże wszystkich problemów. Polska wieś potrzebuje wielorakiego wsparcia , ale i sama poprzez aktywność opartą na tradycji wspólnego działania i pomocy sąsiedzkiej może wiele osiągnąć. Fundusz powinien odegrać dużą rolę na wsi wspomagając aktywnych w ich działaniach i budząc aktywność tam gdzie jej nie ma.
Dziś mieszkańcy wsi otrzymują ważne narzędzie do budowania kapitału społecznego, umiejętności współdziałania i wspólnego myślenia o przyszłości.

UCZTA MELOMANA – „Cyganeria” Giacomo Puccini

Andrzej Ostrowski i Zygmunt Bystryk organizują wyjazd do Opery Wrocławskiej w dniu 19.10.2019 (sobota) na spektakl operowy „ Cyganeria” Początek spektaklu o godz. 19.00. Zarezerwowano 50 miejsc:

  • 18 miejsc na parterze 2 rząd w cenie 67 – bilet grupowy
  • 19 miejsc na parterze 3 rząd w cenie 67 – bilet grupowy
  • 13 miejsc na parterze 4 rząd w cenie 67 – bilet grupowy

Wyjazd autobusem o godzinie 16. 45 z ul. Ogrodowej w Ziemnicach. Dodatkowo koszt transportu około 20 złotych od osoby (uzależniony od liczby uczestników).

Wszystkich chętnych na wyjazd proszę o kontakt telefoniczny z:

  • Andrzejem Ostrowskim, tel. 502 255 835 lub osobiście ul. Pod Wzgórzem 17
  • Zygmuntem Bystrykiem, tel. 603 796 692 lub osobiście ul. Stroma 6

Rezerwacja miejsc i wpłaty do dnia 28.09.2018 (niedziela)

GORĄCO ZACHĘCAM DO SKORZYSTANIA Z ATRAKCYJNEGO WYDARZENIA KULTURALNEGO.

Andrzej Ostrowski i Zygmunt Bystryk