Sołecka Strategia rozwoju wsi Ziemnice na lata 2016 – 2026

Przedstawiamy państwu strategię wsi Ziemnicę na lata 2016-2026.

SSR Ziemnice – 2016-2026 – dokument pdf