Ziemnice –  miejscowość położona  2 km od Legnicy w województwie dolnośląskim w gminie Kunice.   Naturalne walory krajobrazowe, duża ilość zbiorników wodnych, atrakcyjnych zarówno dla żeglarzy, wędkarzy jak i amatorów kąpieli oraz bogactwo fauny i flory Pojezierza Kunickiego zadecydowały o tym, że Ziemnice od lat są w centrum zainteresowania wielu inwestorów pragnących osiedlić się na tych terenach. Sprzyjają temu warunki klimatyczne, gdyż obszar powiatu legnickiego należy do najcieplejszych w Polsce.