Odpady to nie tylko „śmieci”. To także szkło, papier, plastik, makulatura, odpady organiczne, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W znacznej liczbie odpady można przerobić albo ponownie wykorzystać. Po co wycinać kolejne piękne lasy, skoro z makulatury można wyprodukować nowy papier. Pamiętajmy że liczą się tu dobre chęci. Nikt nie może zrobić wszystkiego ale każdy z nas może coś uczynić dla przyszłych pokoleń. Wiedza przyjdzie z czasem.

Jak to zorganizować w domu?

W domu możesz ograniczyć ilość koszy do czterech. Do jednego wrzucaj szkło, do drugiego papier, plastik i metal, do trzeciego bioodpady, a do czwartego pozostałe odpady nie dające się wysegregować. Po wypełnieniu koszy szkło wyrzuć do „dzwona” w pobliżu Twojego domu, resztę odpadów – do koszy rozmieszczonych na Twojej nieruchomości. Nie musisz kupować specjalnych koszy do domu, wystarczy stare pudełko, worek lub karton. Nie musisz także zbierać miesiącami starych gazet, makulatury czy szkła, żeby opłacało się je wywieźć do skupu oddalonego kilometry od domu. Pojemniki do segregacji są wokół Ciebie.

Pamiętaj przed wyrzuceniem:

– zgniataj czyste puszki, butelki, kartony
– czytaj oznaczenia na opakowaniach
– wyrzucaj butelki bez nakrętek

Zobacz także:

Wójt Gminy Kunice informuje o możliwości bezpłatnego otrzymywania wiadomości SMS o zagrożeniach pogodowych i informacjach o bieżących wydarzeniach gminnych. Aby skorzystać z usługi należy wysłać SMS na numer 661 000 112, o treści „Tak.dle04”.

W tej chwili bezpłatny SMS informacyjny wysyłany do odbiorów tej usługi może zawierać informacje o:

 • zagrożeniach, tj.: wichury, gwałtowne burze, powodzie, katastrofy,
 • awariach, np. prądu, gazu, wody,
 • bezpłatnych badaniach lekarskich i programach zdrowotnych,
 • imprezach kulturalnych i sportowych,
 • edukacji szkolnej i przedszkolnej,
 • sesjach Rady Gminy,
 • innych ważnych wydarzeniach.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie sisms.pl. Kod aktywujący jak i dezaktywujący jest dostępny na podstronie wspomnianego serwisu, pod adresem http://www.sisms.pl/pl/strefa_mieszkanca.html?communeid=60&provinceid=1#search.

Przypominamy!!!

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w urzędzie gminy w pokoju nr 12 lub wrzucić do skrzynki pocztowej u sołtysa ( Pod Wzgórzem 17) do końca marca 2013 r.

Druki deklaracji do wzięcia w urzędzie gminy i u sołtysa.

Prosimy o poważne potraktowanie obowiązku złożenia deklaracji. Dzięki złożonym deklaracjom Urząd Gminy będzie mógł dokładniej określić wskaźniki do przetargu na wywóz śmieci, między innymi ilość i rodzaje potrzebnych pojemników, ilość zagospodarowanych przez mieszkańców odpadów biodegradowalnych, liczba mieszkańców faktycznie zamieszkujących naszą gminę, ilość rodzin wieloosobowych.

Rada sołecka Ziemnic

Drodzy Państwo pięknie dziękuję za wszelką pomoc
związaną z budową placu zabaw w Ziemnicach!!!

Jednocześnie pragnę poinformować jaką pomoc otrzymaliśmy i jak wykorzystaliśmy pozyskane fundusze. Od hojnego sponsora Pana Michała Sowy otrzymaliśmy nieodpłatnie
50 metrów bieżących panelowego ogrodzenia systemowego z podmurówką o wartości około 5000 zł. Do ogrodzenia całego placu zabaw dokupiliśmy jeszcze 30 metrów takiego samego ogrodzenia. Koszt zakupu 30 metrów w/w ogrodzenia z jedną furtką wyniósł 3129,40 zł. Całość ogrodzenia nieodpłatnie zamontowała firma US-BUD Pana Leszka Chmielowskiego (wartość wykonanych prac to około 3000 zł). Ogólna wartość ogrodzenia wyniosła około 11 tysięcy złotych.

Do 31.08.2012 r. dzięki nielicznej (18), ale niezwykle hojnej grupie darczyńców, na użyczone konto (BS O/Kunice nr 82 8649 1028 2001 0000 0172 0001 z dopiskiem (na plac zabaw w Ziemnicach) wpłynęło łącznie 6550 zł.

W roku 2012 z funduszu sołeckiego zakupiono kolejne elementy na plac zabaw, mianowicie karuzelę tarczową, huśtawkę wahadłową. Bujak sprężynowy „skuter” zakupiony już ze środków własnych za kwotę 1526,86 zł. Od państwa Chojnackich z ul. Łagodnej dostaliśmy piaskownicę.

Na placu zabaw od 5 maja 2012 znajdują się następujące elementy:

 1. zestaw zabawowy.
 2. huśtawka wahadłowa,
 3. bujaki sprężynowe – konik i skuter,
 4. karuzela tarczowa,
 5. huśtawka wagowa,
 6. piaskownica,
 7. ławki dla rodziców (2 szt.),
 8. kosz na śmieci,
 9. tablica z regulaminem,
 10. Panelowe ogrodzenie systemowe o wysokości 1,23 m z podmurówką (80 m ) i bramką.

Powierzchnia placu zabaw wynosi około 500 m kwadratowych. Wartość wybudowanego placu zabaw wynosi: 47129 zł.

 • 30 100 elementy na plac zabaw oraz kosz i ławki (środki z budżetu gminy)
 • 11 000 ogrodzenie wraz z montażem ( sponsorzy i środki własne)
 • 1 529 zł – bujak sprężynowy „ Skuter” (środki własne)
 • 4 500 zagospodarowanie otoczenia placu zabaw oraz włożona praca mieszkańców.

Z zebranych od darczyńców środków dotychczas wydatkowano łącznie 4658,26 zł. Do wykorzystania na dzień 11.03.2013 roku zostało 1891,74 zł.

Mając nadzieję na dodatkowe wpłaty, chciałbym zakupić dodatkowo zestaw sprawnościowy do zabawy dla dzieci starszych ( do 12 lat) o wartości od 4-8 tys. złotych (w zależności od firmy i wielkości przyrządu). Do wykonania jest również, chodnik przy ul. Stromej i urządzenie zieleni.

Jesienią w okolicy placu zabaw posadziliśmy 25 drzew (platany, miłorzęby, lipy, śliwy ozdobne i jarzęby). Panowie, którzy ciężko pracowali przy sadzeniu drzew zostali ojcami chrzestnymi pięciu platanów. Platanom nadano imiona: Karol, Zygmunt, Wojtek, Janusz, Andrzej a piękny miłorząb będzie się nazywał Grzegorz.

Drodzy państwo, zadbam o to aby wszystkie operacje finansowe były transparentne. Płatności za zakupione materiały będą wykonywane przelewem z użyczonego prze GOK i S Kunice konta BS O/Kunice nr 82 8649 1028 2001 0000 0172 0001. Na wszystkie zakupione rzeczy są faktury. Informacje szczegółowe będą sukcesywnie ukazywać się na ziemnickiej stronie internetowej.

Pomysłów na zagospodarowanie placu zabaw i otoczenia mamy mnóstwo ale niestety środki którymi dysponujemy są niewystarczające. Gdyby ktoś z państwa posiadał wolne środki i dobrą wolę, akcja trwa nadal a konto podane wyżej jest aktualne.

Jeszcze raz pięknie dziękuję
Sołtys Ziemnic
Andrzej Ostrowski

Karolina Romaniuk z ul. Łagodnej wspólnie z Igą Butrym (Legnica) i Kornelią Ząbek (Szczecin) reprezentowały nasz Kraj na Mistrzostwach Świata w karate WUKF w serbskim Nowym Sadzie w 2012 r. Reprezentantki Polski zdobyły złoty medal w kumite drużynowym juniorek (18-20). W Mistrzostwach Świata startowało 2 tysiące uczestników z 21 krajów.
Zawodniczka z Ziemnic może się również pochwalić indywidualnymi trofeami. Na poznańskich Mistrzostwach Polski w karate, zdobyła srebrny medal oraz złoty medal w kata podczas CUPRUM CUP Legnica.

Karolina Romaniuk i Iga Butrym są zawodniczkami legnickiego klubu KKS „Tora” Legnica, natomiast Kornelia Ząbek trenuje w klubie „Kamikadze” ze Szczecina.

Jesteśmy dumni, że nasza mieszkanka jest reprezentantką Polski i w dodatku Mistrzem Świata. W imieniu całej naszej społeczności serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów sportowych i nie tylko sportowych.

Andrzej Ostrowski
Radny Gminy Kunice

Od dnia 1 stycznia 2013 r. obowiązuje Uchwała NR XXII/134/12 Rady Gminy w Kunicach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów. Stawka roczna wynosi 30,00 zł od jednego psa posiadania przez osobę fizyczną.

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku (nabycia psa).

W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstała okoliczność uzasadniająca powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Informuje sę, że wpłaty należy dokonywać w terminie do 31 marca 2013 r. w Banku Spółdzielczym w Kunicach na rachunek: 70 8649 1028 2001 0000 0228 0004
lub u sołtysa.

Całą treść ogłoszenia znajdziecie państwo tutaj.

Liczba mieszkańców Ziemnic, stan na 31 grudnia 2012:

 • ogółem 482 mieszkańców, w tym: kobiety – 230, mężczyźni – 252,
 • dzieci w wieku do 6 lat, ogółem 32, w tym:
  • dziewczynki – 16,
  • chłopcy – 16,
 • dzieci i młodzież  w wieku 7-18 lat, ogółem 61,  w tym:
  • dziewczynki – 25,
  • chłopcy – 36,
 • dorośli w wieku emerytalnym, ogółem 34, w tym:
  • kobiety – 29,
  • mężczyźni – 5,
 • dzieci urodzone w 2012 r, ogółem 0,
 • zgony w 2012. ogółem 1 osoba, w tym 1 kobieta.

Publikujemy 2 dokumenty, jako wynik zebrania wiejskiego, jakie odbyło się w dniu 20.09.2012 w świetlicy wiejskiej w Grzybianach. Oba dokumenty są w formacie PDF.

Protokół z zabrania, treść uchwały nr 2/2012.

W dniu 21.04.2012 r odbyły się mistrzostwa Ziemnic w formule „ OPEN” organizowane przez Radę sołecką Ziemnic, w kręgielni w Lubinie.
Jak co roku uczestnikami mistrzostw były dzieci z Ziemnic , Grzybian Szczytnik nad Kaczawą i Legnicy. W mistrzostwach uczestniczyło 21 dzieci w wieku od 8 do 16 lat
Dzieci walczyły w 3 kategoriach „ Smyk” , „Młodzik” i „Junior”.
Zgodnie z regulaminem zawodów każdy zawodnik oddał 40 rzutów do kręgli. O zwycięstwie decydowała łączna ilość zdobytych punktów.
Opiekunami i sędziami mistrzostw byli Sylwia Wojtowicz – pedagog , Dariusz Lisowski pedagog oraz sołtys Ziemnic Andrzej Ostrowski.

Medale w kategorii „Smyk” zdobyli:

1) Małgosia Wojtowicz z Grzybian – 90 punktów – medal złoty
1) Karolina Warchoł z Ziemnic – 90 punktów – medal złoty

2) Basia Warchoł z Ziemnic – 82 punkty – medal srebrny
3) Bartek Kata z Ziemnic – 82 punkty – medal srebrny

4) Kacper Rosiński Lis z Ziemnic – 46 punktów – medal brązowy
5) Mateusz Lisowski z Ziemnic – 46 punktów – medal brązowy

Medale w kategorii „Młodzik” zdobyli:

1) Konrad Wojtowicz z Grzybian – 132 punkty – medal złoty
2) Michał Czyżewski z Ziemnic – 110 punktów – medal srebrny
3) Sebastian Rygol ze Szczytnik nad Kaczawą – 101 punkty – medal brązowy

Medale w kategorii „Junior” zdobyli:

1) Mateusz Rebczyński z Grzybian – 117 punktów – medal złoty
2) Agnieszka Król – z Grzybian – 114 punktów – medal srebrny
3) Tomasz Jończyk z Ziemnic – 104 punkty – medal brązowy

Puchar Mistrza Ziemnic wszech kategorii zdobył: Konrad Wojtowicz uzyskując wynik 132 punkty.

Sponsorem medali i pucharu była firma „EDMEL” z Legnicy

Jeśli chcesz zapoznać się z tekstem „Planu odnowy miejscowości Ziemnice na lata 2012-2020” kliknij >>pobierz<< (44 MB).