Oświadczenie HEMIZ-BIS

Zebranie wiejskie

Zawiadamiam, że zebranie wiejskie mieszkańców wsi Ziemnice odbędzie się dnia 08.07.2021 r. o godzinie 18.45 w świetlicy wiejskiej w Ziemnicach.

Zebranie wiejskie zwołane jest w celu przekazania informacji w sprawie zmiany taryf cen dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz zmiany operatora sieci wodnokanalizacyjnej.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania.
  3. Informacja w sprawie zmiany taryf cen dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz zmiany operatora sieci wodnokanalizacyjnej.
  4. Sprawy różne i zakończenie zebrania.

Sołtys
Zygmunt Bystryk

Zrzeczenie się mandatu

Andrzej Roman Ostrowski
Ziemnice dnia 01.07.2021 r.

Pan Zdzisław Tersa
Wójt Gminy Kunice

Oświadczam, iż zrzekam się mandatu Radnego Gminy Kunice.

Uzasadnienie:

Mieszkańcy Ziemnic w czasie wyborów samorządowych trzykrotnie obdarzyli mnie mandatem zaufania, czego owocem było objęcie funkcji Radnego Gminy Kunice a w obecnej kadencji Przewodniczącego Rady Gminy.

Przez cały okres mojej pracy w samorządzie działałem dla dobra mieszkańców mojej miejscowości i całej lokalnej społeczności. Czyniłem to aby ludziom żyło się lepiej, łatwiej i bezpieczniej. Jestem dumny z tego, że mogłem służyć naszej małej Ojczyźnie.

W obecnej sytuacji pełnienie tych zaszczytnych funkcji było by nadużyciem zaufania moich wyborców i sprzeniewierzeniem się wyznawanych prze mnie wartościom.

mgr inż. Andrzej Ostrowski

Harmonogram odbioru odpadów, lipiec-grudzień 2021