Znaleziono rower

Na terenie Ziemnic znaleziono rower górski (prawie nowy). Właściciel roweru może odebrać swoją własność u sołtysa Ziemnic, Zygmunta Bystryka, na ulicy Stromej 6.

Potencjalny właściciel proszony jest o jakiś dowód, że rower jest jego własnością.