Obwieszczeni Wójta Gminy Kunice

Wójt Gminy Kunice wyznaczył dodatkowy termin składania wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice. Wnioski można składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kunice, drogą pocztową na adres urzędu, za pomocą platformy ePUAP, a także pocztą elektroniczną do dnia 28 sierpnia 2019 r.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się, że szczegółami obwieszczenia w tym odnośniku: Obwieszczenie GP.6720.1.9.2019.

Festyn rodzinny – 24 sierpnia 2019

Fundacja „ Tu i Teraz” i Rada sołecka Ziemnic zaprasza dzieci i dorosłych na festyn „Sportowo i rodzinnie”, który odbędzie się w sobotę 24.08.2019 od godziny 15.00 w Ziemnickim parku integracyjnym (bosko sportowe).

W programie

  1. Konkursy sprawnościowe i zręcznościowe dla dzieci i dorosłych.
  2. Gry sportowe (ringo, piła nożna, rzuty do kosza i strzały na bramkę).
  3. Lepienie gniotków, glutków, itp.
  4. Dla młodszych dzieci 3 dmuchańce.
  5. ZUMBA dla wszystkich – pokaz i wspólny taniec.
  6. Dla dzieci kiełbaski z grilla, napoje i słodki poczęstunek.

Po konkursach i zabawie z dziećmi zapraszamy dorosłych na piknik z tańcami na świeżym powietrzu z własnym koszykiem.

Rada sołecka zapewnia: ognisko, grill, muzykę miejsca do siedzenia.

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Ostrowski i Rada Solecka