Drodzy Państwo pięknie dziękuję za wszelką pomoc
związaną z budową placu zabaw w Ziemnicach!!!

Jednocześnie pragnę poinformować jaką pomoc otrzymaliśmy i jak wykorzystaliśmy pozyskane fundusze. Od hojnego sponsora Pana Michała Sowy otrzymaliśmy nieodpłatnie
50 metrów bieżących panelowego ogrodzenia systemowego z podmurówką o wartości około 5000 zł. Do ogrodzenia całego placu zabaw dokupiliśmy jeszcze 30 metrów takiego samego ogrodzenia. Koszt zakupu 30 metrów w/w ogrodzenia z jedną furtką wyniósł 3129,40 zł. Całość ogrodzenia nieodpłatnie zamontowała firma US-BUD Pana Leszka Chmielowskiego (wartość wykonanych prac to około 3000 zł). Ogólna wartość ogrodzenia wyniosła około 11 tysięcy złotych.

Do 31.08.2012 r. dzięki nielicznej (18), ale niezwykle hojnej grupie darczyńców, na użyczone konto (BS O/Kunice nr 82 8649 1028 2001 0000 0172 0001 z dopiskiem (na plac zabaw w Ziemnicach) wpłynęło łącznie 6550 zł.

W roku 2012 z funduszu sołeckiego zakupiono kolejne elementy na plac zabaw, mianowicie karuzelę tarczową, huśtawkę wahadłową. Bujak sprężynowy „skuter” zakupiony już ze środków własnych za kwotę 1526,86 zł. Od państwa Chojnackich z ul. Łagodnej dostaliśmy piaskownicę.

Na placu zabaw od 5 maja 2012 znajdują się następujące elementy:

 1. zestaw zabawowy.
 2. huśtawka wahadłowa,
 3. bujaki sprężynowe – konik i skuter,
 4. karuzela tarczowa,
 5. huśtawka wagowa,
 6. piaskownica,
 7. ławki dla rodziców (2 szt.),
 8. kosz na śmieci,
 9. tablica z regulaminem,
 10. Panelowe ogrodzenie systemowe o wysokości 1,23 m z podmurówką (80 m ) i bramką.

Powierzchnia placu zabaw wynosi około 500 m kwadratowych. Wartość wybudowanego placu zabaw wynosi: 47129 zł.

 • 30 100 elementy na plac zabaw oraz kosz i ławki (środki z budżetu gminy)
 • 11 000 ogrodzenie wraz z montażem ( sponsorzy i środki własne)
 • 1 529 zł – bujak sprężynowy „ Skuter” (środki własne)
 • 4 500 zagospodarowanie otoczenia placu zabaw oraz włożona praca mieszkańców.

Z zebranych od darczyńców środków dotychczas wydatkowano łącznie 4658,26 zł. Do wykorzystania na dzień 11.03.2013 roku zostało 1891,74 zł.

Mając nadzieję na dodatkowe wpłaty, chciałbym zakupić dodatkowo zestaw sprawnościowy do zabawy dla dzieci starszych ( do 12 lat) o wartości od 4-8 tys. złotych (w zależności od firmy i wielkości przyrządu). Do wykonania jest również, chodnik przy ul. Stromej i urządzenie zieleni.

Jesienią w okolicy placu zabaw posadziliśmy 25 drzew (platany, miłorzęby, lipy, śliwy ozdobne i jarzęby). Panowie, którzy ciężko pracowali przy sadzeniu drzew zostali ojcami chrzestnymi pięciu platanów. Platanom nadano imiona: Karol, Zygmunt, Wojtek, Janusz, Andrzej a piękny miłorząb będzie się nazywał Grzegorz.

Drodzy państwo, zadbam o to aby wszystkie operacje finansowe były transparentne. Płatności za zakupione materiały będą wykonywane przelewem z użyczonego prze GOK i S Kunice konta BS O/Kunice nr 82 8649 1028 2001 0000 0172 0001. Na wszystkie zakupione rzeczy są faktury. Informacje szczegółowe będą sukcesywnie ukazywać się na ziemnickiej stronie internetowej.

Pomysłów na zagospodarowanie placu zabaw i otoczenia mamy mnóstwo ale niestety środki którymi dysponujemy są niewystarczające. Gdyby ktoś z państwa posiadał wolne środki i dobrą wolę, akcja trwa nadal a konto podane wyżej jest aktualne.

Jeszcze raz pięknie dziękuję
Sołtys Ziemnic
Andrzej Ostrowski