Obwieszczenie Wójta Gminy Kunice

Obwieszczenie Wójta Gminy Kunice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Nizinnej w Ziemnicach, obręb Grzybiany.

Pełny tekst obwieszczenia jest dostępny jako dokument PDF  (pobierz).

You may also like...