Władze Gminy Kunice wybrane na kadencję 2010-2014

Wójt Gminy Kunice –                                                   Zdzisław Tersa  ( mieszkaniec Golanki Górnej)
Sekretarz Gminy Kunice –                                            Ewa Bużdygan ( mieszkanka  Jaśkowic Legnickich)
Skarbnik Gminy Kunice –                                             Bożena Trawińska ( mieszkanka Legnicy)

Przewodnicząca Rady Gminy Kunice –                       Jolanta Szymonik-Urbańska  ( ze Szczytnik Nad Kaczawą)
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kunice –              Władysława Łogin  ( z Miłogostowic)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kunice –              Zbigniew Fedoruś  (ze Szczytnik Małych )

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej –                        Stanisław Rajca ( z Kunic)
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska –                             Andrzej Ostrowski ( z  Ziemnice)
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty
Kultury i Sportu                                                           Radosław Wroński ( z Bieniowic)

Radna Gminy Kunice –                                                  Krystyna  Tutczyn ( z Rosochatej)
Radna Gminy Kunice                                                    Elżbieta Stępień  (z Kunic)
Radna Gminy Kunice                                                    Grażyna Braniecka  ( z Piotrówka )
Radny Gminy Kunice                                                    Władysław Mielniczuk  (z Kunic)
Radny Gminy Kunice                                                    Maciej Mikulicz  ( z Kunic)
Radny Gminy Kunice                                                    Marian Ciżewski  ( z Jaśkowic Legnickich)
Radny Gminy Kunice                                                    Władysław Kucy ( z Grzybian)
Radny Gminy Kunice                                                    Tadeusz Krzyśków ( ze Spalonej)
Radny Gminy Kunice                                                    Bolesław Kijowski (z Pątnowa Legnickiego)

You may also like...