ZBIÓRKA AKCYJNA ELEKTRO ODPADÓW

Zamów bezpłatny odbiór elektro odpadów – zadzwoń pod numer :

76 85 75 322 wew. 49

Zgłoszenia przyjmujemy do 05 kwietnia 2023 r.
Zgłoszone elektro odpady będą odbierane wyłącznie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Odpady wystawione przed nieruchomości bez zgłoszenie nie będą odbierane.

ZBIÓRKA MEBLI I ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

W Ziemnicach i Grzybianach meble i odpady wielkogabarytowe

będą odbierane z przed posesji w dniu : 27.03.2023