Zakład Usług Komunalnych w Kunicach zaprasza do zawarcia umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. ZUK znajduje się Jaśkowicach Legnickich 49, jest czynny w dni robocze od 7-17 oraz w soboty od 9-11. Kontakt telefoniczny pod numerem 519 424 580, e-mail: biuro@zukkunice.pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://zukkunice.pl/