Zwołuję zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 17.09.2020 r. (czwartek) o godzinie 18:00 na skwerze przy ul. Szczęśliwej (koło wiaty).

Proponowany porządek zebrania.

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności
  2. Wskazanie i wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania
  4. Zgłoszenie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2021 r.
  5. Podjęcie uchwał
  6. Zamknięcie zebrania

Jednocześnie zawiadamia się, że w przypadku , gdy w/w termin zebrania nie uzyska kworum, to drugi termin ustala się na ten sam dzień po 30 minutach.

Wymagane jest przestrzeganie zaleceń sanitarno- epidemiologicznych (maseczka i rękawiczki obowiązkowe)

Serdecznie zapraszam do udziału w zebraniu mieszkańców miejscowości Ziemnice.

Sołtys
Zygmunt Bystryk