W dniu 15 czerwca ( poniedziałek ) 2020 od godziny 7:00 będą odbierane następujące odpady komunalne :

  1. zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe,
  2. sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte tonery,
  3. magnetyczne i optyczne nośniki informacji,
  4. opony od samochodów osobowych (w ilości 4 sztuki rocznie),
  5. płyny i chemikalia wyłącznie w oryginalnych opakowaniach,
  6. odzież, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
  7. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  8. odpady budowlane lub rozbiórkowe (w ilości do 200 kilogramów z nieruchomości).

Telefon kontaktowy do Gminy Kunice 76 857 53 22

Odpady muszą być popakowane w pojemnikach dostosowanych do ciężaru odpadów i umożliwiających ich ręczny załadunek. Wszystkie odpady wystawiamy w dniu 15.06.2020 przed godziną 7.00 lub wieczorem dzień wcześniej, na chodnik lub pobocze drogi przy posesji. Odpady mogą pochodzić tylko i wyłącznie z gospodarstw domowych.

Nie będą przyjmowane duże ilości jednego rodzaju odpadów przy podejrzeniu, że pochodzą z przemysłu, usług czy handlu.

Andrzej Ostrowski
Zygmunt Bystryk