W dniu 05 grudnia 2019 od godziny 7:00 będą odbierane następujące odpady komunalne:

Telefon kontaktowy do firmy KOMUNALNIK Sp. z o.o. 774 330 682 lub do Gminy Kunice 76 857 53 22

od godziny 7:00 będą odbierane następujące odpady komunalne:

  1. Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe
  2. Sprzęt elektryczny i elektroniczny
  3. Opony od samochodów osobowych (w ilości 4 sztuki rocznie)
  4. Płyny i chemikalia wyłącznie w oryginalnych opakowaniach
  5. Odzież, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć.
  6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe
  7. Odpady budowlane lub rozbiórkowe (w ilości do 200 kilogramów z nieruchomości)

Telefon kontaktowy do firmy KOMUNALNIK Sp. z o.o. 774 330 682 lub do Gminy Kunice 76 857 53 22

Odpady muszą być popakowane w pojemnikach dostosowanych do ciężaru odpadów i umożliwiających ich ręczny załadunek. Wszystkie odpady wystawiamy w dniu 05.12.2019 przed godziną 7.00 lub wieczorem dzień wcześniej, na chodnik lub pobocze drogi przy posesji. Odpady mogą pochodzić tylko i wyłącznie z gospodarstw domowych.
Nie będą przyjmowane duże ilości jednego rodzaju odpadów przy podejrzeniu, że pochodzą z przemysłu, usług czy handlu.

Andrzej Ostrowski
Zygmunt Bystryk