Akcyjna zbiórka odpadów

W dniu 23 kwietnia 2019 od godziny 7,00 będą odbierane następujące odpady komunalne:

  1. Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe

  2. Sprzęt elektryczny i elektroniczny

  3. Opony od samochodów osobowych (w ilości 4 sztuki rocznie)

  4. Płyny i chemikalia wyłącznie w oryginalnych opakowaniach.

  5. Odzież , lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć.

  6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe.

  7. Odpady budowlane lub rozbiórkowe (w ilości do 200 kilogramów z nieruchomości).

Telefon kontaktowy do firmy KOMUNALNIK Sp. z o.o. 77 433 06 82 lub do Gminy Kunice 76 857 53 22

Odpady muszą być popakowane w pojemnikach dostosowanych do ciężaru odpadów i umożliwiających ich ręczny załadunek. Wszystkie odpady wystawiamy w dniu 23.04.2019 przed godziną 7.00 lub wieczorem dzień wcześniej, na chodnik lub pobocze drogi przy posesji. Odpady mogą pochodzić tylko i wyłącznie z gospodarstw domowych.

Nie będą przyjmowane duże ilości jednego rodzaju odpadów przy podejrzeniu, że pochodzą z przemysłu, usług czy handlu.

Andrzej Ostrowski
Zygmunt Bystryk