W dniu 11 Października 2017 od godziny 7:00 będą odbierane następujące odpady komunalne:

  1. zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe,
  2. sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  3. opony od samochodów osobowych (w ilości 4 sztuki rocznie),
  4. płyny i chemikalia,
  5. odzież, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
  6. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  7. odpady budowlane lub rozbiórkowe (w ilości do 200 kilogramów z nieruchomości).

Telefon kontaktowy do firmy KOMUNALNIK Sp. z o.o. 77 433 06 82 lub do Gminy Kunice 76 857 53 22.

Odpady muszą być popakowane w pojemnikach dostosowanych do ciężaru odpadów i umożliwiających ich ręczny załadunek. Wszystkie odpady wystawiamy w dniu 11.10.2017 przed godziną 7.00 lub wieczorem dzień wcześniej, na chodnik lub pobocze drogi przy posesji. Odpady mogą pochodzić tylko i wyłącznie z gospodarstw domowych.

Nie będą przyjmowane duże ilości jednego rodzaju odpadów przy podejrzeniu, że pochodzą z przemysłu, usług czy handlu.

Andrzej Ostrowski