W dniu 12 kwietnia 2017 w godzinach 7:00 do 15:00 będą odbierane następujące odpady komunalne:

  1. Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe (w ilości do 15 kg na jednego mieszkańca nieruchomości).
  2. Sprzęt elektryczny i elektroniczny (w ilości do 50 kg na jednego mieszkańca nieruchomości).
  3. Opony od samochodów osobowych (w ilości 4 sztuki na jednego mieszkańca nieruchomości).
  4. Chemikalia (w ilości 2 l na 1 mieszkańca nieruchomości).
  5. Odzież, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć.
  6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe (w ilości do 50 kilogramów na jednego mieszkańca danej posesji).
  7. Odpady budowlane lub rozbiórkowe (w ilości do 50 kilogramów na jednego mieszkańca danej posesji).

Telefon kontaktowy do firmy KOMUNALNIK Sp. z o.o. 77 433 06 82 lub do Gminy Kunice 76 857 53 22

Odpady muszą być popakowane w pojemnikach dostosowanych do ciężaru odpadów i umożliwiających ich załadunek. Wszystkie odpady wystawiamy w dniu 12.04.2017 przed godziną 7:00 lub wieczorem dzień wcześniej, na chodnik lub pobocze drogi przy posesji. Odpady mogą pochodzić tylko i wyłącznie z gospodarstw domowych. Nie będą przyjmowane duże ilości jednego rodzaju odpadów przy podejrzeniu, że pochodzą z przemysłu, usług czy handlu.

Andrzej Ostrowski